Trước Sau

  3:18:01:2017:08:43

  Chính quyền

  Mới nhất

  

  Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2016

  Chính quyền

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016.

  

  Thủ tướng chỉ thị mỗi năm giảm 1,5-2% biên chế

  Chính quyền

  Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chỉ thị nêu rõ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công ...

  

  Xây dựng đội ngũ cán bộ chuẩn mực và đẩy mạnh cải cách hành chính

  Chính quyền

  (Baohatinh.vn) - Ngay sau khi ban hành (ngày 10/10/2016), Nghị quyết 01-NQ/ĐUK về “tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hóa công sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp ...

  

  Những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH 2017

  Chính quyền

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017.

  

  Tích cực nghiên cứu, tham mưu có chất lượng, hiệu quả

  Chính quyền

  (Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2017 của Văn phòng HĐND tỉnh chiều 30/12.

  

  Tiếp tục tạo bước đột phá về cải cách hành chính, công tác cán bộ

  Chính quyền

  (Baohatinh.vn) - Tham dự hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh giao ngành và các cơ quan liên quan soát xét các phần việc trong ...

  

  Thủ tướng Chính phủ nhất trí kéo dài Nghị định 67

  Chính quyền

  Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

  

  Không để tồn tại hiện tượng nể nang né tránh trong đánh giá cán bộ

  Chính quyền

  Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về Dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ và Dự ...

  

  HĐND huyện Kỳ Anh đánh giá, xây dựng kế hoạch 2017

  Chính quyền

  (Baohatinh.vn) - Sáng nay (28/12) HĐND huyện Kỳ Anh khóa XIX khai mạc kỳ họp thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp HĐND huyện đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm ...

  

  Tiếp tục xây dựng nền hành chính công vụ thống nhất, thông suốt

  Chính quyền

  (Baohatinh.vn) - Chiều 26/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội vụ năm ...

  

  Khen thưởng kịp thời, rộng rãi những người lao động trực tiếp

  Chính quyền

  (Baohatinh.vn) - Sáng 23/12, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ...

  

  Giảm họp, tăng thời gian đi thực tế để kiểm tra, chỉ đạo cơ sở

  Chính quyền

  (Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh tại cuộc họp triển khai thực hiện các nhiệm vụ KT-XH 2017 và thực hiện các nội dung sau Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra sáng nay ...

  

  Tham mưu kịp thời, chất lượng, có tính chiến lược cho lãnh đạo UBND tỉnh

  Chính quyền

  (Baohatinh.vn) - Đó là yêu cầu mà Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đặt ra đối với tập thể Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của đơn vị này ...

  

  Tất cả vì hiệu lực, hiệu quả bộ máy hành chính!

  Chính quyền

  (Baohatinh.vn) - Kết luận 05-KL/TU của BTV Tỉnh ủy hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả các tổ chức, đơn vị. Muốn vậy, phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó, ...

  

  Hà Tĩnh sáp nhập tổ chức, đơn vị: Giảm đầu mối các tổ chức hội

  Chính quyền

  (Baohatinh.vn) - Kết luận 05-KL/TU, ngày 29/6/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Một số chủ trương nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế, hoạt động hiệu lực, ...

  Xem thêm

  Xem nhiều

  Thông tin dự báo thời tiết: