Bức xúc trước tình trạng cấp mỏ vật liệu, đặt cây xăng dầu...“không đúng chỗ”

Bài viết đã hết thời hạn đăng
Tắt [X]