(Baohatinh.vn) - Công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Do đó, thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bầu cử được tập trung thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chuyển tải sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đa dạng hóa công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử

Công tác tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng, đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Do đó, thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bầu cử được tập trung thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, chuyển tải sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Huyện Thạch Hà đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử thông qua nhiều hình thức.

Triển khai các hoạt động chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, công tác tuyên truyền đã được tập trung mạnh mẽ. Cấp ủy, chính quyền các cấp khẩn trương tổ chức các hội nghị quán triệt, phân công trách nhiệm cho các địa phương, đơn vị. Các tổ chức, ban, ngành phối hợp chặt chẽ, thống nhất, xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử và khẩn trương hoàn thành theo đúng tiến độ.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, công tác tuyên truyền tập trung vào những nội dung quan trọng như: mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; giới thiệu nội dung các văn bản, nhất là những điểm mới của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND…

Đặc biệt, công tác tuyên truyền nhấn mạnh, phân tích các đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội, HĐND nói riêng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp. Đồng thời, tập trung tuyên truyền tiêu chuẩn người ứng cử ĐBQH, tiêu chuẩn đại biểu HĐND; quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử.

Để pháp luật về bầu cử được chuyển tải đến người dân một cách hiệu quả nhất, các hình thức tuyên truyền cần phong phú, đa dạng hơn. Kết hợp các hình thức, phương pháp tuyên truyền truyền thống với các phương tiện kỹ thuật, công nghệ hiện đại là một trong những giải pháp tốt nhất đưa thông tin đến với nhân dân. Bên cạnh đó là yêu cầu về thẩm mỹ, nghệ thuật trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tăng tính hấp dẫn, sinh động, thu hút sự quan tâm của cử tri.

Các địa phương tập trung tuyên truyền qua hệ thống pa-nô, áp phích, tập huấn, sinh hoạt thôn xóm; chuyển tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua hoạt động của mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên; hoạt động thông tin cổ động, tổ chức giới thiệu ứng cử viên ĐBQH… gây được sự chú ý của các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, công tác biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, tranh cổ động về bầu cử… cũng được các cấp, ngành đẩy mạnh.

Trần Vương


Trần Vương


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]