Trước Sau

  4:26:05:2016:15:43

  Chính trị

  Đổi cỡ chữ:
  tT
  Tt
  Đổi font chữ:
  Abc

  Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả điều hành của các cấp, ngành

  Sáng nay (10/10), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2013 về Đề án “Đổi mới phương thức hoạt động của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, điều hành và hoạt động UBND tỉnh”.

  Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả điều hành của các cấp, ngành

  Sáng nay (10/10), Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2013 về Đề án “Đổi mới phương thức hoạt động của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, điều hành và hoạt động UBND tỉnh”.

  Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Đình Sơn, Nguyễn Thiện, Đặng Quốc Khánh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và huyện, thành phố, thị xã

  Những năm qua các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã (gọi tắt là UBND cấp huyện) có nhiều nỗ lực khắc phục khó khăn, làm tốt công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, góp phần tích cực và hiệu quả hoạt động của UBND tỉnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong quá trình phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh.

  Các đại biểu tham dự đồng tình cao về tính cấp thiết đối với việc xây dựng Đề án

  Tuy vậy, quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, thực hiện chức năng quản lý nhà nước của UBND cấp huyện vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém cần phải nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan; nhất là trong công tác quản lý nhà nước theo thẩm quyền, phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vu; chấp hành chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

  Đề án “Đổi mới phương thức hoạt động của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả, điều hành và hoạt động UBND tỉnh” được chia làm 4 phần lớn: Sự cần thiết, cơ sở pháp lý, phạm vi của đề án; Thực trạng hoạt động của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã giai đoạn 2011-2013; Mục tiêu, giải pháp đổi mới phương thức hoạt động các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong thời gian tới; Tổ chức, thực hiện.

  Tại phiên họp, các đại biểu đồng tình cao về tính cấp thiết đối với việc xây dựng Đề án; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị để hoàn thiện hơn nữa Đề án như: tên của Đề án; chất lượng đội ngũ công chức cấp xã; cách triển khai, thực hiện Đề án; bổ sung thêm vào Đề án về chế độ bảo mật hồ sơ, tài liệu quản lý nhà nước…

  Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện cần nâng cao chất lượng, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo; phối hợp chặt chẽ để giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc, khiếu nạn, tố cáo; đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc họp.

  Lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện phải thể hiện rõ vai trò; cán bộ, công viên chức phải sắp xếp thời gian một cách khoa học, hợp lý tránh chồng chéo nhưng không bỏ sót. Tiếp tục xây dựng bộ máy, đội ngũ cán bộ các phòng ban cấp huyện và chính quyền cấp xã. Đặc biệt chú trọng đến chất lượng đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, phân công nhiệm vụ hợp lý, đúng người, đúng việc. Thực hiện đúng việc đánh giá cán bộ, công chức để làm cơ sở tiếp tục tinh giảm những trường hợp thiếu năng lực, phẩm chất…

  Cũng tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương cần có phương án triển khai tái cấu trúc kinh tế; tiếp tục chỉ đạo sát sao đối với lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đặc biệt quan tâm đối với các xã đăng ký về đích hoàn thành các tiêu chí NTM vào cuối năm 2013; thực hiện tốt công tác GPMT, tái định ở các dự án trọng điểm; làm tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông... Lãnh đạo huyện, thành phố, thị xã cần quan tâm thường xuyên đến các doanh nghiệp đóng trên địa bàn.

  Nam Giang

  Xem chi tiết

  Bình luận của độc giả

  Gửi bình luận

  Video đang được xem nhiều

  Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
   
  Thông tin dự báo thời tiết: