Trước Sau

  2:31:05:2016:08:58

  Chính trị

  Đổi cỡ chữ:
  tT
  Tt
  Đổi font chữ:
  Abc

  Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kỳ họp HĐND tỉnh

  HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ 4 – kỳ họp chuyên đề để thảo luận và quyết định các giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kỳ họp HĐND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

  Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kỳ họp HĐND tỉnh

  HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI đã tổ chức kỳ họp thứ 4 – kỳ họp chuyên đề để thảo luận và quyết định các giải pháp nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kỳ họp HĐND tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

  Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy đã đọc báo cáo về việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp của HĐND tỉnh. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay HĐND tỉnh đã tổ chức 3 kỳ họp và ban hành 37 nghị quyết, các kỳ họp ngày càng được nâng cao chất lượng, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả. Việc tổ chức hội nghị liên tịch thống nhất chương trình, nội dung các kỳ họp cơ bản đảm bảo đúng thới gian quy định. Công tác chuẩn bị, thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết đã được UBND và các ban của HĐND tỉnh thực hiện tốt. Trong các kỳ họp, việc quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, đặc biệt là về KT – XH, thu ngân sách đã được cải tiến, có trọng tâm, trọng điểm. Các nghị quyết đã được ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn của địa phương. Công tác điều hành của chủ tọa kỳ họp đã được đổi mới, linh hoạt, đảm bảo dân chủ, kỷ cương. Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp đã được quan tâm hơn. Trước các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri 2 đợt tại 58 điểm ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó đã thu hút được 7.500 lượt cử tri tham gia đóng góp 969 ý kiến, kiến nghị. Ngoài ra, các công tác như: báo chí, thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp; ứng dụng công nghệ thông tin; tham mưu, phục vụ… cũng đã ngày càng đi vào hiệu quả, nề nếp….

  Sau khi các địa biểu tham gia thảo luận, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã phát biểu chỉ đạo, trong đó nhấn mạnh: Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ họp là nhiệm vụ quan trọng để khẳng định vai trò, trách nhiệm của HĐND và mỗi đại biểu. Nâng cao chất lượng trong các kỳ họp sẽ góp phần cải cách hoạt động của HĐND, đảm bảo tính chuyên nghiệp cao. Để làm tốt điều này thì cần phải nâng chất lượng của hoạt động TXCT, xây dựng chương trình kỳ họp, nâng cao khả năng tổng hợp ý kiến của cử tri và chất lượng chất vấn. Các ý kiến phải được nâng lên ở tâm vĩ mô, hoạt động chất vấn phải có trọng tâm, trọng điểm và đúng với nguyện vọng của nhân dân….

  Kỳ họp này đã thông qua Nghị quyết về việc đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động kỳ họp của HĐND tỉnh. Nghị quyết này được thông qua đảm bảo các mục đích, yêu cầu chính như: kế thừa và phát huy có hiệu quả những kinh nghiệm và kết quả đạt được trước đây, từ đó tiếp tục đổi mới và khắc phục những hạn chế trong hoạt động; đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND tỉnh; phát huy tính dân chủ, trí tuệ, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của đại biểu HĐND.

  Tiến Dũng

  Xem chi tiết

  Bình luận của độc giả

  Gửi bình luận

  Video đang được xem nhiều

  Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
   
  Thông tin dự báo thời tiết: