Trước Sau

  1:30:05:2016:11:50

  Chính trị

  Đổi cỡ chữ:
  tT
  Tt
  Đổi font chữ:
  Abc

  Xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh là nền tảng để phát triển

  Năm 2012, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác xây dựng cơ sở, xã phường vững mạnh toàn diện đạt kết quả khá toàn diện trên 5 nội dung: chính trị ổn định; kinh tế phát triển; quốc phòng - an ninh được cũng cố, tăng cường; văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tốt; chính sách xã hội, hậu phương quân đội được chăm lo đúng mức, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, nhất là thế trận lòng dân ở cơ sở ngày càng được vững chắc.

  Xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh là nền tảng để phát triển

  Năm 2012, cấp uỷ, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác xây dựng cơ sở, xã phường vững mạnh toàn diện đạt kết quả khá toàn diện trên 5 nội dung: chính trị ổn định; kinh tế phát triển; quốc phòng - an ninh được cũng cố, tăng cường; văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tốt; chính sách xã hội, hậu phương quân đội được chăm lo đúng mức, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh, nhất là thế trận lòng dân ở cơ sở ngày càng được vững chắc.

  Công tác xây dựng cơ sở, xã phường vững mạnh toàn diện đạt kết quả cao ở cả 5 nội dung

  Trong công tác thực hiện 5 nội dung xây dựng cơ sở (XDCS) xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện, các cấp uỷ Đảng đã tập trung quán triệt học tập nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", các nghị quyết của Tỉnh uỷ nhất là Nghị quyết 05 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quốc phòngn- an ninh trong tình hình mới". Các huyện, thị, thành uỷ và các Đảng uỷ trực thuộc đã tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng; đến nay, toàn tỉnh có 765 tổ chức cơ sở đảng, riêng năm 2012 kết nạp được 3.356 đảng viên mới, trong đó có 10 đảng viên là giáo dân; xóa được 5 xóm trắng không có đảng viên và 10 chi bộ sinh hoạt ghép góp phần làm giảm xuống còn 13 chi bộ sinh hoạt kép và 10 xóm trắng không có đảng viên trong toàn tỉnh.

  Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được triển khai nghiêm túc theo đúng kế hoạch, đã kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên và tổ chức Đảng, qua đó đã góp phần ổn định chính trị ngay từ cơ sở. Ngoài ra bộ máy chính quyền ở cơ sở tiếp tục được kiện toàn, hệ thống thôn xóm, khối phố được quy hoạch, cũng cố hợp lý. Đến nay, đã hoàn thành việc sáp nhập thôn xóm, khối phố theo đó đã giảm được 654 thôn xóm, khối phố trong toàn tỉnh, đội ngũ cán bộ xã, phường, thị trấn cơ bản đã phát huy được vai trò, chức năng trong quản lý điều hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

  Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt ở cấp xã, phường, thị trấn được thực hiện đúng hướng dẫn với tỷ lệ tín nhiệm đạt trên 90%. Công tác cải cách hành chính có bước chuyển biến tích cực, chất lượng hoạt động của các trung tâm giao dịch "một cửa" ở các xã, phường, thị trấn ngày càng được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và công tác quản lý của chính quyền cơ sở.

  Mặc dù trong năm 2012 còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra sâu sát của cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của các địa phương, cơ sở nên tốc độ tăng trưởng kinh tế có bước phát triển khá, nhiều mô hình trang trại, gia trại làm ăn có hiệu quả như các mô hình nuoii lợn siêu nạc, nuôi hươu sao, nuôi tôm trên cát... việc phát triển kinh tế gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm qua đã khẳng định được hướng đi đúng và có hiệu quả.

  Nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao

  Đến nay, toàn tỉnh có 235/235 xã hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt đề án xây dựng NTM và đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân. Đến nay toàn tỉnh có 457 mô hình phát triển sản xuất gắn với xây dựng NTM, riêng trong năm 2012 xây dựng được 300 mô hình kinh tế. Bên cạnh đó đã triển khai khắc phục sửa chữa kịp thời các công trình bị hư hỏng, nhất là các công trình trực tiếp phục vụ sản xuất. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong năm qua tăng trưởng khá, hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ ngày càng sôi động.

  Hệ thống chợ nông thôn, làng nghề được mở rộng và làm ăn có hiệu quả như: Làng nghề mộc Thái Yên, Trường Sơn (Đức Thọ), rèn Trung Lương (thị xã Hồng Lĩnh)…Đặc biệt là đã huy động được cả hệ thống chính trị cơ sở triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ cho việc triển khai xây dựng các công trình, dự án trong điểm trên địa bàn như: dự án khu liên hợp Gang thép và Cảng Sơn Dương FORMOSA Hà Tĩnh, dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, dự án thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - Cẩm Trang…

  Kinh tế phát triển kéo theo các hoạt động văn hoá - xã hội được quan tâm và triển khai tích cực từ tỉnh đến cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, phong trào xây dựng làng xã văn hoá; cơ quan, đơn vị văn hoá, gia đình văn hoá được phát huy rộng rãi và có chiều sâu. Đến nay, toàn tỉnh có 1.781 khu dân cư tiên tiến, 1.050 khu dân cư văn hoá, 803 làng văn hoá và 203.207 gia đình văn hoá. Nhiệm vụ QP-AN không ngừng được tăng cường, các cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp trong công tác giáo dục QP, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, ATGT.

  Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được tập trung chỉ đạo, đổi mới hình thức nâng cao chất lượng, hầu hết các xã phường, thị trấn đều phát huy tốt vai trò của các tổ hoà giải ở cơ sở. Chính sách hậu phương quân đội tiếp tục được quan tâm đúng mức, cấp uỷ, chính quyền cá cấp và các sở, ban ngành đoàn thể đã triển khai và tổ chức thực hiện đến tận cơ sở, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, gia đình thương binh liệt sỹ, các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

  Các cấp uỷ Đảng đã tăng cường quan tâm triển khai thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, thực hành tiết kiệm, đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống. Tăng cường xây dựng các phương án và chủ động trong công tác phòng chống bão lụt, khống chế dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm… kịp thời khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất và đời sống của nhân dân.

  Đức Thiện

  Xem chi tiết

  Bình luận của độc giả

  Gửi bình luận

  Video đang được xem nhiều

  Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
   
  Thông tin dự báo thời tiết: