Thế giới ngày qua: Ông Quim Torra làm Thủ hiến mới của Catalonia

Bài viết đã hết thời hạn đăng
Tắt [X]