Trước Sau

  2:31:05:2016:18:55

  Bóng đá

  Đổi cỡ chữ:
  tT
  Tt
  Đổi font chữ:
  Abc

  Mặt trận tổ quốc các cấp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

  Những người làm công tác mặt trận thường nói đùa: “làm mặt trận nghĩa là “trận” nào cũng có mặt”. Mà đúng thế thật, không một lĩnh vực nào có thể thiếu đi vai trò của công tác mặt trận. Với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng vậy, công tác mặt trận không chỉ giữ vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động mà mặt trận các cấp còn tích cực triển khai các hoạt động có tính chiều sâu, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong công cuộc xây dựng NTM hiện nay.

  Mặt trận tổ quốc các cấp tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

  Những người làm công tác mặt trận thường nói đùa: “làm mặt trận nghĩa là “trận” nào cũng có mặt”. Mà đúng thế thật, không một lĩnh vực nào có thể thiếu đi vai trò của công tác mặt trận. Với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng vậy, công tác mặt trận không chỉ giữ vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động mà mặt trận các cấp còn tích cực triển khai các hoạt động có tính chiều sâu, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả trong công cuộc xây dựng NTM hiện nay.

  Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh) là một trong những xã được tỉnh chọn làm điểm xây dựng NTM. Vậy nhưng, điểm xuất phát ban đầu của Thuận Lộc rất thấp, mới chỉ đạt 3/19 tiêu chí. Khó khăn chồng chất khó khăn, nếu chỉ nhìn vào nội lực, Thuận Lộc không thể xoay xở để đặt nền móng cho những bước đi ban đầu.

  Thấu hiểu điều đó, cùng với chính quyền thị xã, UBMTTQ Hồng Lĩnh đã tích cực vào cuộc cùng chung sức xây dựng NTM với xã Thuận Lộc bằng cách giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức thành viên bám sát cơ sở giúp địa phương vận động người dân tham gia, đồng thời, nhanh chóng triển khai các nội dung phối hợp thực hiện các tiêu chí.

  Hệ thông giao thông nông thôn đã được cải thiện từ phong trào "Chung sức xây dựng NTM"

  Nhiều mô hình do mặt trận hỗ trợ nhanh chóng phát huy hiệu quả như mô hình dòng họ an toàn, đoạn đường xanh-sạch-đẹp, HTX môi trường, xóa vườn tạp, trồng cây kinh tế…

  MTTQ thị xã còn kêu gọi, huy động các nguồn lực hỗ trợ địa phương; phát động phong trào cán bộ trích ngày lương ủng hộ xã Thuận Lộc xây dựng NTM. Trong 2 năm qua, đã huy động về cho địa phương 20 tỷ đồng đầu tư xây dựng; xã Thuận Lộc đã đạt được 8/19 tiêu chí.

  Chủ tịch UBMTTQ thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Tham gia xây dựng NTM là một những nhiệm vụ trọng tâm của công tác mặt trận, không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, vận động mà còn phải bằng các mô hình cụ thể. Với phương châm đó, trong thời gian qua, UBMTTQ các cấp ở Hồng Lĩnh đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực xây dựng NTM. Đến nay, ngoài việc thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp tham gia xây dựng NTM với xã Thuận Lộc, MTTQ các cấp còn xây dựng được 335 tuyến đường xanh-sạch-đẹp và 200 dòng họ ANTT. Điều quan trọng hơn, qua các hoạt động, UBMTTQ các cấp đã làm được cho mọi người hiểu rằng: Xây dựng NTM không chỉ là nhiệm vụ của riêng ai mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn dân”.

  Không chỉ có UBMTTQ thị xã Hồng Lĩnh mà tất cả hệ thống UBMTTQ trên toàn tỉnh đều vào cuộc tham gia xây dựng NTM với tinh thần đó: Tiên phong, thực chất và hiệu quả. Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bùi Nhân Sâm cho biết: Để phong trào tham gia xây dựng NTM phát triển sâu rộng và hiệu quả, ngay từ khi Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM và phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020; hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương MTTQ Việt Nam về kêu gọi toàn dân chung sức xây dựng NTM, UBMTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với các ban xây dựng Đảng, các sở, ban, ngành và các tổ chức thành viên của MTTQ thành lập Ban Vận động cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” Hà Tĩnh, đồng thời, nhanh chóng xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hành động của MTTQ các cấp tham gia xây dựng NTM gắn với các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

  Cùng với công tác tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ liên quan, UBMTTQ tỉnh đã in ấn hàng ngàn cuốn tài liệu về xây dựng NTM phát về tận các khu dân cư. Đặc biệt, MTTQ tỉnh đã chọn một số tiêu chí phù hợp để ký kết chủ trì tham gia thực hiện như tiêu chí về nhà ở, môi trường, hình thức tổ chức sản xuất, XĐGN, xây dựng hệ thống chính trị, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng…

  Phụ nữ Thạch Đài (Thạch Hà) dùng lá chuối thay túi ni lông đi chợ để góp phần bảo vệ môi trường

  Để việc tham gia thực hiện các chương trình đạt hiệu quả cao, ngoài các hoạt động chung, UBMTTQ tỉnh đã hướng dẫn và chỉ đạo UBMTTQ và các tổ chức thành viên cấp huyện, xã nhận đỡ đầu và giúp đỡ 40 xã thực hiện xây dựng NTM và 102 khu dân cư làm điểm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” trong giai đoạn mới; tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh nhận đỡ đầu từ 1 đến 2 xã. Đến nay, đã có 88 cơ quan nhận đỡ đầu 98 xã xây dựng NTM, trong đó khối Dân vận, MTTQ và các đoàn thể đã nhận đỡ đầu 11 xã.

  Điều đặc biệt là mỗi tổ chức, thành viên đã tập trung sâu cho một tiêu chí như MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đới sống khu dân cư” gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; Hội Nông dân và Liên đoàn lao động phối hợp với Sở Lao động đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trước mắt ưu tiên cho các xã làm điểm của tỉnh; Hội Phụ nữ với chương trình chăn nuôi sạch, đảm bảo VSMT kết hợp xây dựng bể bioga, phát động hội viên làm nòng cốt trong phong trào thi đua xây dựng nhà đẹp, vườn đẹp, xây dựng công trình vệ sinh, nước sạch; Hội CCB gắn với trách nhiệm đi đầu trong chỉnh trang khu dân cư, xây dựng gia đình đạt tiêu chí gia đình NTM, tham gia bảo vệ ANTT, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ; Đoàn Thanh niên xung kích trong giữ gìn VSMT, làm GTNT, thủy lợi nội đồng, xây dựng các đoạn đường kiểu mẫu, tự quản…

  Trong thời gian qua, UBMTTQ và các tổ chức đoàn đã vận động được hơn 230 tỷ đồng (chiếm 10,5% tổng nguồn lực) đầu tư xây dựng NTM. Ngoài ra, nhiều địa phương còn vận động được con em đi làm ăn xa đóng góp hàng trăm tỷ đồng xây dựng như Can Lộc (68 tỷ); Đức Thọ (25 tỷ)… Riêng UBMTTQ tỉnh nhận đỡ đầu cho 2 xã xây dựng NTM là xã Trường Sơn và Khánh Lộc. Ngoài việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về tham gia xây dựng NTM cho người dân, giúp đỡ hộ nghèo làm nhà ở, UBMTTQ tỉnh đã hỗ trợ 160 triệu đồng là nhà văn hóa, thành lập HTX, trang trại và gia trại cho 2 xã…

  Phó Chủ tịch UBMTTQ Bùi Nhân Sâm khẳng định: Tham gia xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm và có tính chiến lược. Với kết quả tích cực đã đạt được sẽ là đòn bẩy để MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục giữ vai trò là lực lượng nòng cốt, tích cực, tiên phong trong phong trào xây dựng NTM, tập trung hướng về cơ sở với những mục tiêu cụ thể, góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh nhà sớm hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM theo lộ trình đã đặt ra, góp phần cải thiện đáng kể về chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn hiện nay.

  Biện Nhung

  Xem chi tiết
  (Baohatinh.vn) - Sáng 28/5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng BCĐ NTM tỉnh Lê Đình Sơn kiểm tra tiến độ xây dựng NTM ...
  (Baohatinh.vn) - Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào cuối năm 2016, xã Kỳ Châu (Kỳ Anh) đang triển khai nhiều giải ...

  Bình luận của độc giả

  Gửi bình luận

  Video đang được xem nhiều

  Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
   
  Thông tin dự báo thời tiết: