Trước Sau

  Đoàn thể

  Học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

  Trong 2 ngày 14 và 15/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 - 2017) và tập huấn kỹ năng công tác đoàn năm 2013.

  Học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

  Trong 2 ngày 14 và 15/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 - 2017) và tập huấn kỹ năng công tác đoàn năm 2013.

  Hội nghị đã triển khai các chuyên đề: Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên nhiệm kỳ 2012-2017, những nội dung trọng tâm 2 phong trào: Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc; đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, tình hình hiện nay về an ninh quốc phòng và biên giới hải đảo, "Công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng đội TNTP Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X", "Nâng cao chất lượng công tác xây dựng đoàn và mở rộng mặt trận đoàn kết hợp tập hợp thanh niên trong nhiệm kỳ 2012 - 2017", chuyên đề về kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn.

  Học tập, quán triệt nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

  Đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn nhằm thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X đã đề ra.

  Phan Trâm

  Bình luận

  Gửi bình luận

  Phó Bí thư huyện Đoàn 11 lần hiến máu nhân đạo

  Thị trường

  Quê hương níu bước ta về…

  Thị trường

  Phụ nữ Thạch Văn tiên phong xây dựng NTM

  Thị trường

  AA
  A A A