Kinh tế

Thứ Bảy, 23:05 22/12/2012

Hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm liên kết

Sau 4 tháng thực hiện chăn nuôi liên kết với Công ty Cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, vừa qua, trang trại ông Lê Văn Bình, xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân) đã xuất chuồng lứa lợn đầu tiên (1.200 con). Sau khi trừ chi phí còn lãi trên 200 triệu đồng.

Hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm liên kết

Mô hình chăn nuôi lợn liên kết của gia đình ông Lê Văn Bình ở xã Xuân Mỹ (Nghi Xuân) cho lãi ròng trên 200 triệu đồng/lứa

Để nâng cao hiệu quả kinh tế, tháng 5/2012 gia đình ông Lê Văn Bình đã đầu tư 2 tỷ đồng xây dựng 2 dãy chuồng trại, hệ thống bể biogas theo công nghệ của CP trên diện tích 1.440m2. và thả 1.200 con lợn thương phẩm.

Bằng công nghệ chăn nuôi hiện đại, sau 4 tháng, bình quân mỗi con lợn đạt trọng lượng từ 95-100 kg và tổng 1.200 con xuất chuồng đạt 112 tấn, trừ 7 tấn giống ban đầu, còn lại 105 tấn.

Trong quá trình nuôi, Công ty cổ phần chăn nuôi CP chịu trách nhiệm cung cấp con giống, thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi và bao tiêu sản phẩm. Công ty thanh toán phần công chăn nuôi 3.380 đồng/kg. Như vậy, với 105 kg lợn hơi xuất chuồng, công ty CP trả cho ông Bình hơn 350 triệu đồng.

Ông Lê Văn Bình cho biết: “Sau khi trừ chi phí (điện, nhân công, lãi suất tiền vay, khấu hao tài sản…) còn lãi ròng trên 200 triệu đồng. Đặc biệt, nuôi theo hướng liên kết này người chăn nuôi không phải lo tìm kiếm đầu ra. Ngoài ra, trong quá trình nuôi Công ty chăn nuôi CP sẽ lo các khâu kỹ thuật, nếu có rủi ro thì cả hai bên cùng chịu nên tạo được sự yên tâm cho gia đình”.

Bá Tân

Đánh giá cho bài viết: Hiệu quả mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm liên kết

CÁC TIN ĐÃ ĐƯA

Xây dựng nông thôn mới Xem thêm

Xây dựng nông thôn mới nhìn từ vai trò người đứng đầu

Xây dựng nông thôn mới nhìn từ vai trò người đứng đầu

Nông thôn mới (NTM) là cuộc cách mạng lớn, đòi hỏi phải quy tụ sức mạnh của hệ thống chính trị và đông đảo người dân, trong đó nhân dân...