Trước Sau

  Pháp luật đời sống

  Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ tốt nhiệm vụ cính trị của địa phương, chiều 7-5, Tòa án Nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ký cam kết Quy chế phối hợp liên ngành

  Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh

  Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyên môn, nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ tốt nhiệm vụ cính trị của địa phương, chiều 7-5, Tòa án Nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ký cam kết Quy chế phối hợp liên ngành

  Nội dung Quy chế phối hợp quy định rõ thời gian, hình thức, nhiệm vụ chuyển giao Bản án, Quyết định của Tòa án cho Cơ quan Thi hành án dân sự; việc giải quyết, giải thích những nội dung chưa rõ hoặc những sai sót trong Bản án, Quyết định của Tòa án; xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.

  Ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh

  Bên cạnh đó, Quy chế phối hợp cũng đã có các điều khoản quy định về nhiệm vụ, thủ tục trích xuất vật chứng để phục vụ xét xử; chế độ thông tin, báo cáo và trình tự thực hiện biện pháp khẩn cấp tạm thời để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi hành nghĩa vụ dân sự trong các Bản án. Để hạn chế, khắc phục tạm thời các thiệt hại do tội phạm, vi phạm pháp luật và tranh chấp có thể xảy ra, Quy chế phối hợp cũng quy định các nhiệm vụ của Tòa án nhân dân nhằm tạo điều kiện cho Cơ quan Thi hành án dân sự vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện bồi thường, bồi hoàn trước khi xét xử.

  Việc ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Tòa án nhân dân và Cục Thi hành án dân sự tỉnh nâng cao hơn nữa công tác thi hành các Bản án, Quyết định của Tòa án, đảm bảo công lý được thực thi.

  Thăng long

  Bình luận

  Gửi bình luận

  Khởi tố vụ chặt phá rừng pơ-mu ở VQG Vũ Quang

  Thị trường

  Bộ Công an muốn báo chí tiết lộ nguồn tin

  Thị trường

  Xét giảm án, tha tù cho 274 phạm nhân

  Thị trường

  Lại chuyện “cáo gửi chân”!

  Thị trường

  AA
  A A A