Hàng nghìn người tuần hành phản đối Tổng thống Pháp tại thủ đô Paris

Bài viết đã hết thời hạn đăng
Tắt [X]