TrướcSau

  0:22:04:2018:02:14

  Khác

  Đổi cỡ chữ:
  tT
  Tt
  Đổi font chữ:
  Abc

  Mời thầu: Đầu tư, kinh doanh, khai thác chợ Cồn.

  Ban Chuyển đổi mô hình QLC Chợ Cồn, xã Thạch Mỹ; địa chỉ: Thôn 10, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh thông báo mời thầu: chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Cồn có tổng diện tích 5.780 m2.

  Mời thầu: Đầu tư, kinh doanh, khai thác chợ Cồn.

  Ban Chuyển đổi mô hình QLC Chợ Cồn, xã Thạch Mỹ; địa chỉ: Thôn 10, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh thông báo mời thầu: chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Cồn có tổng diện tích 5.780 m2.

  1. Nội dung mời thầu:

  Tên chợ: Chợ Cồn, xã Thạch Mỹ; địa chỉ: Thôn 10, xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh; tổng diện tích 5.780 m2.

  Tên gói thầu: Đầu tư, kinh doanh, khai thác chợ Cồn, xã Thạch Mỹ.

  Giá gói thầu: 400.000.000 đồng (bốn trăm triệu đồng).

  Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

  Đối tượng tham gia đấu thầu: Doanh nghiệp (thành lập theo Luật Doanh nghiệp), hợp tác xã (thành lập theo Luật Hợp tác xã).

  Thời gian nhận thầu: 49 năm

  Tiêu chuẩn xét thầu: Tổng số điểm tối đa là 100 điểm.

  - Năng lực tài chính (tối đa 20 điểm)

  - Năng lực quản lý (tối đa 20 điểm).

  - Sự phù hợp của phương án quản lý, kinh doanh, khai thác chợ của doanh nghiệp/ hợp tác xã đề xuất với phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ đã được phê duyệt (tối đa 40 điểm).

  - Khả năng đáp ứng yêu cầu khác của Ban chuyển đổi chợ (tối đa 20 điểm).

  Đối tượng trúng thầu là nhà thầu có tổng số điểm cao nhất.

  2. Giá 1 bộ hồ sơ mời thầu:

  2.000.000 đồng/bộ (hai triệu đồng).

  3. Chi phí tham dự thầu:

  1.000.000 đồng/bộ hồ sơ dự thầu (một triệu đồng).

  4. Giá trị bảo đảm dự thầu:

  12.000.000 đồng (mười hai triệu đồng).

  - Số tiền này sẽ được hoàn trả cho đơn vị không trúng thầu trong thời hạn không quá 20 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

  Đối với nhà thầu trúng thầu thì số tiền này sẽ được hoàn trả sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

  5. Thời gian bán hồ sơ mời thầu:

  Từ 7h, ngày 16/1/2018 đến trước thời điểm đóng thầu (bán trong giờ hành chính).

  Thời điểm đóng thầu: 8h ngày 6/2/2018.

  6. Nơi mua, tìm hiểu hồ sơ mời thầu:

  Phòng Kinh tế hạ tầng - UBND huyện Lộc Hà, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

  7. Nơi nộp hồ sơ dự thầu:

  Phòng Kinh tế hạ tầng - UBND huyện Lộc Hà, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

  8. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu:

  Từ ngày 16/1/2018 đến trước 8h ngày 6/2/2018 (trong giờ hành chính).

  9. Niêm yết danh sách đối tượng dự thầu tại:

  Trụ sở UBND huyện Lộc Hà, trụ sở UBND xã Thạch Mỹ.

  10. Thời gian mở thầu:

  Ngay sau thời điểm đóng thầu.

  11. Thời gian xét chọn nhà thầu:

  Ngay sau thời điểm mở thầu.

  moi thau dau tu kinh doanh khai thac cho con

  Ban Chuyển đổi mô hình QLC

  KT Trưởng ban

  Phó Trưởng ban

  Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng

  Lê Hồng Cơ

  Xem chi tiết

  Bình luận của độc giả

  Gửi bình luận

  Video đang được xem nhiều

  Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
   
  Thông tin dự báo thời tiết: