• Thủy điện Hố Hô đang xả lũ với lưu lượng lớn
    2016-10-16 16:00:00

    (Baohatinh.vn) - Lúc 13 giờ chiều 16/10, mực nước hồ chứa Thủy điện Hố Hô ở cao trình 69,3m nên nhà máy điều tiết xả lũ cả 3 cửa van, mỗi cửa 1m, với tổng lưu lượng xả là 343m3/s trên tổng lưu lượng nước đến là 468m3/s.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Tắt [X]