• Đưa hoạt động hợp tác xã ở Hà Tĩnh về đúng thực chất
    2018-02-28 18:03:00

    (Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp chiều nay (28/2) để nghe góp ý Dự thảo Quy định Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá hoạt động của HTX kiểu mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

  • Liên minh HTX Hà Tĩnh hỗ trợ Kỳ Giang xây dựng nông thôn mới
    2017-08-14 18:50:00

    (Baohatinh.vn) - Thực hiện chương trình đỡ đầu trong xây dựng nông thôn mới, ngày 14/8, Liên minh Hợp tác xã Hà Tĩnh tổ chức trao tặng 2 bộ máy vi tính trị giá hơn 22 triệu đồng nhằm hỗ trợ cơ sở vật chất cho xã Kỳ Giang (Kỳ Anh).

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Tắt [X]