• Từ xã nghèo 135 đến mục tiêu cán đích nông thôn mới
    2018-05-27 06:34:00

    (Baohatinh.vn) - Là xã nghèo miền núi của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thu ngân sách hàng năm chỉ đạt khoảng 100 triệu đồng, năm 2017, một số hộ nghèo trong xã vẫn còn được thụ hưởng chính sách 135. Thế nhưng, nhân dân xã Nam Hương đang đồng lòng phấn đấu về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2018.

  • Bất cẩn trong đốt vỏ keo, tràm: Cháy rừng “như chơi”!
    2018-05-13 14:11:00

    (Baohatinh.vn) - Việc người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh châm lửa đốt vỏ keo, tràm trên các tuyến đường gần bìa rừng rồi tự ý bỏ đi gây nguy cơ cháy rừng cao, nhất là thời điểm nắng nóng như hiện nay.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh