• Bài toán phát triển Đảng ở khu dân cư nông thôn
    2016-07-29 08:34:00

    (Baohatinh.vn) - Công tác phát triển đảng viên ở khu dân cư nông thôn hiện nay đang là bài toán khó đối với nhiều địa phương. Hầu hết lực lượng nòng cốt, kế cận của Đảng là tầng lớp thanh niên đều thoát ly gia đình, làm ăn xa…

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Tắt [X]