• Hào khí dòng họ Lê Hữu ở Thạch Liên
    2016-08-14 05:33:00

    (Baohatinh.vn) - Dòng họ Lê Hữu ở Thạch Liên (Thạch Hà) đã có nhiều đóng góp lớn trong quá trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đặc biệt, trong cao trào cách mạng Xô viết, dòng họ Lê Hữu có 10 người con tham gia, nắm giữ các vị trí quan trọng. Ghi nhận công lao của dòng họ, UBND tỉnh đã công nhận nhà thờ họ Lê Hữu là di tích lịch sử cách mạng của tỉnh.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh