• Lan tỏa hoạt động cải cách hành chính đến người dân, doanh nghiệp
  2018-06-12 15:59:00

  (Baohatinh.vn) - Năm 2018, cải cách hành chính (CCHC) vẫn tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đột phá ở nhiều lĩnh vực của Hà Tĩnh. Bởi vậy, các hoạt động tuyên truyền diễn ra liên tục, bám sát tiến trình triển khai các hoạt động về CCHC.

 • Hà Tĩnh không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công
  2017-07-19 16:25:00

  (Baohatinh.vn) - Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC trong nửa đầu năm 2017 ở Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần phát triển KT-XH, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

 • Chỉ giao dịch thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh
  2017-07-17 16:39:00

  (Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành đã đưa thủ tục hành chính vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện ngay việc giải thể, chấm dứt hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị.

 • Hà Tĩnh thành lập Ban xây dựng Đề án Trung tâm hành chính công
  2016-08-08 10:44:00

  (Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh làm trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh làm phó ban trực.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh