• Hà Tĩnh thành lập Ban xây dựng Đề án Trung tâm hành chính công
    2016-08-08 10:44:00

    (Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh làm trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh làm phó ban trực.

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh