25/05/2018 14:32
(Baohatinh.vn) - Kết luận cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới tháng 5; kế hoạch xây dựng nông thôn mới thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ NTM tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các sở ngành, địa phương rà soát,...