12/10/2017 07:40
Mặc dù hôm nay mưa đã giảm nhưng do nước từ thượng nguồn trở về cộng với việc một số công trình thủy điện, thủy lợi xã lũ nên một số địa bàn ở Hà Tĩnh vẫn còn bị chia cắt. Hơn 14 ngàn học sinh ở các huyện miền núi vẫn chưa thể đến trường....