11/10/2017 07:11
Mưa to đến rất to từ chiều và đêm 9/10 đến sáng nay khiến nhiều xã bị ngập, một số địa bàn bị cô lập, nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt do ngập lũ và lở đất.