11/01/2018 08:12
Đợt rét đậm, rét hại kéo theo mưa phùn trong những ngày này đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt, sức khỏe của người dân, nhất là đối với học sinh mầm non. Theo đó, bên cạnh việc giữ gìn nề nếp học tập các trường mầm non trên địa bàn...

Tắt [X]