13/11/2017 09:48
Bão số 10 đã đi qua 2 tháng, thế những những thiệt hại thì vẫn còn hiện hữu cản trở đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân. Cụ thể, ngày tại điểm sạt lở trên tuyến đường 22-12 thuộc địa phận xã Cương Gián (Nghi Xuân). Trong khi việc...

Tắt [X]