Dầu nhiễm giếng nước các hộ dân Hương Trạch là dầu diesel

Bài viết đã hết thời hạn đăng
Tắt [X]