Trước Sau

  4:26:05:2016:07:33

  Xây dựng Đảng

  Đổi cỡ chữ:
  tT
  Tt
  Đổi font chữ:
  Abc

  Chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

  (Baohatinh.vn) - Sáng 26/12, Ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Nam Hồng dự và chỉ đạo hội nghị.

  Chú trọng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh

  Sáng 26/12, Ban tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Nam Hồng dự và chỉ đạo hội nghị.

  Năm 2013, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; kiện toàn 15/19 cấp ủy trực thuộc, 20 sở, ban, ngành cấp tỉnh. Tham mưu BTV các cấp ủy chỉ đạo các tập thể, cá nhân diện quản lý xây dựng kế hoạch, chương trình khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm theo NQT.Ư 4 (Khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Tập trung cao cho công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chỉ đạo, kiện toàn một số tổ chức cơ sở Đảng năng lực yếu, có vi phạm sau kiểm điểm NQT.Ư 4; công tác chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời.

  Ngành cũng tiếp tục chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố đảng bộ, chi bộ yếu kém; thực hiện quy trình chia tách, sáp nhập, thuyên chuyển các tổ chức cơ sở Đảng đảm bảo quy định; công tác kết nạp đảng viên đạt kết quả cao với 3.240 đồng chí, xóa 1 xóm chưa có đảng viên và 1 chi bộ sinh hoạt ghép. Tham mưu đánh giá phân loại các tổ chức cơ sở Đảng năm 2013 một cách nghiêm túc; đồng thời, chỉ đạo kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

  Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được quan tâm, tham mưu kịp thời cho cấp ủy xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên, hạn chế đơn thư vượt cấp...

  Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ tham mưu cho các cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQT.Ư 4 (Khóa XI), trong đó chú trọng khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong kiểm điểm, đồng thời thực hiện tốt các nhóm giải pháp về công tác tổ chức và cán bộ theo tinh thần NQT.Ư 4. Tham mưu sơ, tổng kết một số chủ trương, NQ của Trung ương và của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ gắn với triển khai thực hiện tốt quy hoạch cán bộ đã được phê duyệt; thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng quy định...

  Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

  Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nêu những kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kinh nghiệm chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, chấn chỉnh những đơn vị yếu kém. Đồng thời kiến nghị, đề xuất một số vấn đề về công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng...

  Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Nam Hồng khẳng định: năm 2013, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác, góp phần tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

  Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, toàn ngành phải chủ động chuẩn bị mọi điều kiện, đặc biệt là công tác nhân sự, cho đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả NQT.Ư 4 (Khóa XI); tăng cường chỉ đạo việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, chất lượng đảng viên; tiếp tục củng cố những tổ chức Đảng yếu kém, đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới...

  Nhân dịp này, Ban tổ chức Tỉnh ủy đã trao giấy khen cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2013.

  Tuấn Hiển

  Xem chi tiết

  Bình luận của độc giả

  Gửi bình luận

  Video đang được xem nhiều

  Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
   
  Thông tin dự báo thời tiết: