Trước Sau

  2:31:05:2016:07:02

  Xây dựng Đảng

  Đổi cỡ chữ:
  tT
  Tt
  Đổi font chữ:
  Abc

  Kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 ở Hà Tĩnh: Nghiêm túc, hiệu quả.

  Đó là đánh giá của các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các địa phương, đơn vị theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

  Kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 ở Hà Tĩnh: Nghiêm túc, hiệu quả.

  Đó là đánh giá của các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, giám sát việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tại các địa phương, đơn vị theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

  Qua tổng hợp tình hình, kết quả từ các đoàn công tác, đến hết ngày 30/10/2012 có 12 huyện, thành, thị uỷ; 05 đảng uỷ trực thuộc; 10 sở ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã tiến hành kiểm điểm; các đơn vị còn lại, theo kế hoạch sẽ hoàn thành việc kiểm điểm trong tháng 11/2012.

  Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhận xét, đánh giá bước đầu kết quả kiểm điểm như sau:

  Công tác tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 được các địa phương, đơn vị thực hiện kịp thời, đúng quy trình, quy định, đảm bảo thời gian theo kế hoạch đề ra, có sự kế thừa và vận dụng sáng tạo cách làm của Tỉnh, có sức lan toả mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

  Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý chuẩn bị cho kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tổng hợp khách quan, trung thực theo yêu cầu.

  Các báo cáo kiểm điểm, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý, báo cáo giải trình đề cập đầy đủ 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4; đi sâu vào phần kiểm điểm những khuyết điểm, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục ở mỗi nội dung kiểm điểm. Việc tổ chức kiểm điểm có sự chuẩn bị khá đầy đủ, kỹ lưỡng; thái độ kiểm điểm thể hiện thẳng thắn, trung thực, cầu thị, tính xây dựng cao, không tô hồng đánh bóng nhưng cũng không chỉ trích hoặc thổi phồng khuyết điểm. Công tác điều hành hội nghị đảm bảo nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, khơi dậy được ý thức tự phê bình và phê bình cao, tạo được không khí đoàn kết, cởi mở, trách nhiệm. Sau kiểm điểm nhìn chung tập thể và mỗi cá nhân cán bộ đều cảm thấy thoải mái, nhận rõ ý thức trách nhiệm và cho rằng đợt kiểm điểm có tác dụng tích cực và hiệu quả.

  Đến nay các cơ quan, đơn vị kiểm điểm xong được các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá kiểm điểm đạt yêu cầu.

  Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa đánh giá cao những kết quả đạt được của Hà Tĩnh trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là sự sáng tạo, năng động trong phát triển kinh tế của địa phương. Ảnh: QL

  Trong thời gian tới cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đến tận từng cán bộ, đảng viên, đưa Nghị quyết thực sự đi vào chiều sâu, phải coi việc hoàn thành kiểm điểm chỉ là kết quả bước đầu. Sau kiểm điểm phải tiếp tục khắc phục ngay các yếu kém, mặt khác phải thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cấp dưới tổ chức kiểm điểm đảm bảo chất lượng, hiệu quả đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra.

  Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.

  Rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ một cách nghiêm túc, để tiếp tục soát xét, bổ sung quy hoạch cán bộ, đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín thấp, không hoàn thành nhiệm vụ. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp lý để tạo nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

  Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính một cách toàn diện; thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội theo tinh thần Chỉ thị số 35, Kết luận số 05, Chỉ thị số 20 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Quyết định số 31, số 33 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

  Rà soát, bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa cấp uỷ với chính quyền, giữa các tổ chức cho phù hợp, sát đúng, bảo đảm nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

  Nguyễn Minh Đức - BTC Tỉnh ủy

  Xem chi tiết

  Bình luận của độc giả

  Gửi bình luận

  Video đang được xem nhiều

  Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
   
  Thông tin dự báo thời tiết: