Thời gian qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng về KT-XH của tỉnh nhà, hoạt động bán đấu giá tài sản có bước phát triển nhanh, từng bước khẳng định vai trò của mình và đáp ứng nhu cầu trong quan hệ mua bán tài sản. Tính chất công khai, minh bạch, khách quan, trung thực, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo vệ quyền, đảm bảo hài hòa lợi ích hợp pháp giữa bên mua và bán tài sản của đơn vị đã tạo được niềm tin và chấp thuận của xã hội.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh

Công khai, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động mua, bán tài sản

Thời gian qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng về KT-XH của tỉnh nhà, hoạt động bán đấu giá tài sản có bước phát triển nhanh, từng bước khẳng định vai trò của mình và đáp ứng nhu cầu trong quan hệ mua bán tài sản. Tính chất công khai, minh bạch, khách quan, trung thực, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo vệ quyền, đảm bảo hài hòa lợi ích hợp pháp giữa bên mua và bán tài sản của đơn vị đã tạo được niềm tin và chấp thuận của xã hội.

Để thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và thực hiện chủ trương sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp đảm bảo bộ máy tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với sự phát triển xã hội và Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, ngày 28-11-2011, UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh - trực thuộc UBND tỉnh. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá ra đời trên cơ sở hợp nhất bộ phận xử lý tài sản của Trung tâm Tư vấn dịch vụ tài chính công (Sở Tài chính) và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp. Sự ra đời của Trung tâm góp phần quan trọng trong việc huy động nguồn lực từ quỹ đất của địa phương để phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển KT-XH theo hướng bền vững; tạo môi trường công khai, minh bạch trong việc mua, bán các loại tài sản đấu giá; góp phần ổn định thị trường bất động sản…

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện chức năng tổ chức bán đấu giá các loại tài sản theo quy định gồm: Tài sản nhà nước xử lý bán đấu giá, tài sản là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, tài sản cưỡng chế, kê biên trong thi hành án dân sự, tài sản của cá nhân, tổ chức và một số tài sản khác theo quy định của pháp luật. Trung tâm đi vào hoạt động giúp cho việc đấu giá tài sản trên địa bàn thực sự đi vào nề nếp và thể hiện tính chuyên nghiệp, chuyên môn hoá cao,đáp ứng tốt nhu cầu mua, bán tài sản đấu giá của tổ chức và cá nhân. Hoạt động của Trung tâm dựa trên nguyên tắc công bằng, công khai, khách quan, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, góp phần ổn định thị trường bất động sản và tăng thu ngân sách cho địa phương.

Để Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh hoạt động hiệu quả, phát huy tối đa chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, đơn vị khẩn trương kiện toàn bộ máy mua sắm trang thiết bị làm việc. Đặc biệt Trung tâm tập trung nghiên cứu quy định của pháp luật và cơ chế chính sách về lĩnh vực đấu giá; tìm hiểu, học tập các mô hình hoạt động hiệu quả của các địa phương khác từ đó tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động và cơ chế tài chính của Trung tâm.

Dịch vụ bán đấu giá là lĩnh vực hết sức nhạy cảm nên đòi hỏi cán bộ của đơn vị không những tinh thông nghiệp vụ mà còn phải tinh tường pháp luật. Ý thức trách nhiệm trước công việc nên đội ngũ cán bộ, viên chức của Trung tâm luôn học hỏi nghiệp vụ, không ngừng nâng cao năng lực, giữ vững phẩm chất đạo đức. Mặt khác thái độ làm việc phải đảm bảo khách quan, vô tư không lợi dụng quyền hạn, trách nhiệm và quan hệ thực hiện các hành vi thỏa hiệp, thông đồng "dìm giá" của khách hàng. Với đội ngũ cán bộ công tâm và hết sức trách nhiệm, từ tháng 4-2010 (thời điểm thực hiện NĐ số 17/2010/NĐ-CP của Chính phủ) đến hết năm 2011, riêng Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp) đã làm thủ tục ký 39 hợp đồng ủy quyền bán đấu giá với các đơn vị. Theo số liệu thống kê, tổng giá khởi điểm là 212.764 triệu đồng, giá bán: 253.150 triệu đồng, vượt giá khởi điểm 40.386 triệu đồng; số phí thu trên 400 triệu đồng. Có thể nói, hoạt động bán đấu giá tài sản đã góp phần không nhỏ trong tăng thu ngân sách cho địa phương.

Ông Bùi Khắc Bằng - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm: “Trung tâm sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, có tính chuyên môn hoá cao đảm bảo năng lực để triển khai tất cả các hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn toàn tỉnh, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của mọi khách hàng trong hoạt động mua, bán tài sản đấu giá. Mặt khác, Trung tâm sẽ làm việc với các sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố, các nhà đầu tư bất động sản trên địa bàn để ký kết chương trình hợp tác nhằm triển khai kịp thời, có hiệu quả Đề án phát triển quỹ đất theo chỉ đạo của UBND tỉnh và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm khác. Ngoài ra, do mới thành lập, còn nhiều khó khăn nên chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của UBND tỉnh và sự phối hợp, giúp đỡ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức liên quan để Trung tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh”.

Thành Sen


Thành Sen


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]