Sáng 3-8, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2012. Các đồng chí: Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh; Từ Văn Diện - Chủ tịch MTTQ tỉnh, Phó Ban chỉ đạo; Đặng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì hội nghị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng NTM đạt kết quả khá

Sáng 3-8, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình xây dựng NTM 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ cuối năm 2012. Các đồng chí: Võ Kim Cự, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh; Từ Văn Diện - Chủ tịch MTTQ tỉnh, Phó Ban chỉ đạo; Đặng Ngọc Sơn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2012 công tác triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh ta đã đạt được những kết quả khá toàn diện. Đến nay, bộ máy thực hiện Chương trình từ tỉnh đến cơ sở đã hoàn thiện; các văn bản hướng dẫn và cơ chế chính sách thực hiện Chương trình cơ bản đầy đủ; công tác tuyên truyền đa dạng, phong phú, từ đó đã nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng NTM; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư và xây dựng.

Về thực hiện tiêu chí trong 6 tháng, toàn tỉnh tăng 199 tiêu chí NTM. Một số huyện có mức tăng khá như: Thạch Hà, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Hương Khê 20. Có 7 xã tăng được 4 tiêu chí, 19 xã tăng 3 tiêu chí và 31 xã tăng 2 tiêu chí... Số tiêu chí các xã đến nay đạt được như sau: 8 xã đạt từ 14 – 18 tiêu chí; 36 xã đạt từ 9 – 13 tiêu chí; 133 xã đạt từ 5-8 tiêu chí; 58 xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Trong 6 tháng đã xây dựng thêm 194 mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao gắn với thực hiện Chương trình, nâng tổng số 423 mô hình sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là mô hình liên kết liên doanh sản xuất giữa nông dân và doanh nghiệp đã phát huy tốt hiểu quả và có sức lan tỏa rộng.
Để khuyến khích, động viên nhân dân phát triển sản xuất, trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản quan trọng như: quyết định số 19 về cơ chế huy động, lồng ghép, quản lý nguồn vốn xây dựng nông thôn mới; quyết định 26 về hỗ trợ lãi suất tín dụng từ nguồn nông thôn mới; Kế hoạch triển khai Nghị định 61/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp – nông thôn. Cùng với các cơ chế, chính sách của tỉnh, 9/12 huyện đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về NTM; 12/12 huyện thị đã ban hành các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh trong xây dựng NTM.

Công tác đỡ đầu, tài trợ đạt kết quả khá. Theo báo cáo của các địa phương, 7 tháng đầu năm đã nhận được 166,9 tỷ đồng đăng ký tài trợ, trong đó đã thực hiện 51,7 tỷ đồng (bằng tiền 43,5 tỷ đồng, hiện vật 8,1 tỷ đồng).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự xem triển lãm ảnh "Xây dựng NTM nguồn lực từ sức dân và cộng đồng"

Hội nghị đã tập trung phân tích những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện Chương trình NTM, trong đó nhấn mạnh một số mặt còn tồn tại, hạn chế xung quanh vấn đề chất lượng, cách thức triển khai quy hoạch, đề án đang rất nhiều vấn đề đặt ra, nhất là đề án sản xuất. Nhiều chính sách đã ban hành (chính sách 24, sáu tháng đầu năm chỉ giải ngân được gần 9 tỷ đồng (8,7 tỷ), khả năng giải ngân cả năm chỉ khoảng 20 tỷ/KH30 tỷ); Quyết định 26 chưa có hướng dẫn triển khai của ngành nên chưa giải ngân được; danh mục sản phẩm chủ lực đã ban hành nhưng cách tiếp cận trong phát triển còn rất lúng túng ở nhiều địa phương.
Hội nghị cũng đã thống nhất mục tiêu, nhiệm vụ chính trong 6 tháng còn lại, như: đến cuối năm 2012 có trên 50% số xã hoàn thành ít nhất thêm 1 tiêu chí; xã về đích 2015 ít nhất 2-3 tiêu chí; xã về đích 2013 tăng thêm 3-5 tiêu chí; 3 xã về đích 2012 (Tùng Ảnh, Thiên Lộc, Gia Phố) hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận, đánh giá cao các tập thể, cá nhân đã tích cực triển khai, thực hiện chương trình NTM. Mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới vẫn còn nhiều khó khăn nhưng với quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện xây dựng NTM của các cấp, các ngành và nhân dân nên đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời gian tới cần tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc hoàn thành các chỉ tiêu KT-XH năm 2012; các địa phương tiếp tục chỉ đạo tổng kết và biểu dương, khen thưởng kịp thời các mô hình, các nhóm các khối để nhân ra diện rộng ; triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện; đào tạo nghề và hình thành các làng nghề; tổ chức kinh tế vườn hộ; tập trung mọi nguồn lực, giải pháp để phát triển sản xuất tạo giá trị hàng hoá lớn. Đây là vấn đề trọng tâm có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị cần có chính sách đầu tư thoả đáng cho công tác nghiên cứu sản xuất giống, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, tái cấu trúc DN, HTX.

Bá Tân


Bá Tân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]