Sau tái lập tỉnh, ngày 30/9/1991, Sở Điện lực Hà Tĩnh (nay là Công ty Điện lực Hà Tĩnh) được thành lập, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa dòng điện ổn định toả khắp muôn nơi, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Điện lực Hà Tĩnh - 20 năm xây dựng và phát triển

Sau tái lập tỉnh, ngày 30/9/1991, Sở Điện lực Hà Tĩnh (nay là Công ty Điện lực Hà Tĩnh) được thành lập, trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, những năm qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa dòng điện ổn định toả khắp muôn nơi, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

Những ngày mới thành lập, Công ty Điện lực Hà Tĩnh hoạt động trong điều kiện hết sức khó khăn: cơ sở vật chất thiếu thốn, nơi ăn nghỉ, chỗ làm việc còn tạm bợ, lưới điện xuống cấp; cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty lúc đó chỉ có 4 phòng, 2 đơn vị trực thuộc và 2 Chi nhánh điện (Chi nhánh Chi nhánh điện Thị xã Hà Tĩnh và Chi nhánh điện Hồng Lĩnh) với tổng số 213 CBCNV.

Công nhân Chi nhánh Điện TP Hà Tĩnh bảo dưỡng đường dây

Hệ thống lưới điện quản lý chỉ mới có 01 Trạm biến áp đầu nguồn 110/35/10 kV với Công suất 25.000 kVA; 38,4 km đường dây 110 kV (Vinh – Hà Tĩnh); tuyến đường dây trung thế với tổng chiều dài 672 km; 7 trạm Trung gian 35/10/6 kV với Công suất 18 400 kVA và 232 trạm phân phối các loại với công suất 7.200 kVA. Đến cuối năm 1992 mới có 140/259 xã có điện với sản lượng điện nhận là 30.463.000 kWh; doanh thu đạt 4,5 tỷ đồng; tổn thất điện năng 28%.

Tranh thủ sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo địa phương và ngành, trong những năm qua, Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn đoàn kết, nổ lực phấn đấu không ngừng và xác định nhiệm vụ trọng tâm ngay buổi đầu thành lập là cấp điện ổn định, an toàn, giảm sự cố lưới điện và thiết bị. Vì vậy, công tác đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện được Công ty hết sức quan tâm. Với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam mà trực tiếp là Công ty Điện lực 1, Sở Điện lực Hà Tĩnh đã đầu tư nâng cấp lưới điện và xây dựng mới với giá trị kinh phí hàng trăm tỷ đồng, góp phần cấp điện ổn định, cùng với tỉnh nhà vượt qua khó khăn ban đầu để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ngày 05/2/2010, Tổng công ty Điện lực miền Bắc được thành lập; ngày 01/6/2010, Điện lực Hà Tĩnh đổi tên thành Công ty Điện lực Hà Tĩnh; các Chi nhánh điện được đổi tên thành các Điện lực. Để đáp ứng với trọng trách mới và chuẩn bị hành trang cho việc thành lập Công ty TNHH một thành viên, trong thời gian gần đây Công ty Điện lực Hà Tĩnh phải tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy tổ chức như việc thành lập mới phòng Công nghệ Thông tin và Viễn thông, phòng Thanh tra Bảo vệ và Pháp chế, phòng Vật tư…, nâng số phòng của Công ty lên 12 phòng; kiện toàn các đơn vị và thành lập mới một số đơn vị như Trung tâm viễn thông Điện lực, phân xưởng Cơ điện, Điện lực Lộc Hà… phục vụ cung cấp điện và dịch vụ Viễn thông trên 12 thành phố, huyện, thị với tổng số CBCNV là 670 người.

Phát huy thành quả đã đạt được, nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình, Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn đặt lợi ích chung lên trên quyền lợi của doanh nghiệp với phương châm ''Phục vụ tốt để kinh doanh tốt''. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc và sự phối hợp của Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chức quần chúng, trong nhiều năm qua CBCNV Công ty Điện lực Hà Tĩnh luôn phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, vượt khó vươn lên, thi đua lao động sản xuất với các phong trào "Vận hành an toàn - kinh tế", "Quản lý kinh doanh giỏi", "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", xây dựng "Đường dây và Trạm kiểu mẫu" với khẩu hiệu hành động, lao động "Năng suất - Chất lượng - Hiệu quả" tạo khí thế thi đua sôi nổi trong sản xuất kinh doanh. Liên tục trong nhiều năm liền Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã thực hiện quản lý vận hành lưới điện an toàn, cung cấp điện ổn định cho sản xuất và tiêu dùng mang lại hiệu quả kinh tế cao, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao.

Sau 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh đã có 5 trạm 110 kV với công suất 205 MVA đảm bảo cơ bản nguồn điện cung cấp cho khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn Hà Tĩnh. Sản lượng điện với tốc độ tăng trưởng bình quân 12%/năm đã đạt 1 tỷ 451 triệu kWh, doanh thu đạt 1147,2 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2008 đến nay, thực hiện chủ trương của Chính phủ và của ngành, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã thực hiện tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn từ các HTX dịch vụ điện và các tổ chức khác với 97xã, 392 trạm biến áp, 2038 km đường dây hạ thế và 111.271 hộ sử dụng điện, đầu tư hàng trăm tỉ đồng để cải tạo nâng cấp lưới điện sau khi tiếp nhận nhằm nâng cao hiệu quả, an toàn trong cung cấp điện, kinh doanh điện năng và đã thực hiện được tổn thất theo kế hoạch của Tổng công ty sau khi tiếp nhận lưới điện nông thôn là 9,7%.

Thêm vào đó, dự án năng lượng nông thôn 2 được triển khai thực hiện tại 97 xã vùng sâu, vùng xa trong tỉnh đã góp phần hoàn thiện lưới điện trung thế và hạ thế, đảm bảo cho công tác kinh doanh điện năng đạt hiệu quả cao.

Ngoài các dự án lớn, Công ty đã vận dụng mọi nguồn vốn để xây dựng và phát triển lưới điện, đưa điện lưới Quốc gia về đến các hộ chưa có điện ở các xã vùng sâu, vùng xa với kết quả đến năm 2011 Hà Tĩnh đã có 100% xã, phường và hơn 99% số hộ có điện. Đáp ứng tiến độ các công trình trọng điểm trên địa bàn Hà Tĩnh như khu kinh tế Vũng Áng, khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo…Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã góp phần đắc lực, kịp thời, có hiệu quả trong việc cung cấp điện và đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Bên cạnh kinh doanh điện năng, kinh doanh viễn thông là một nhiệm vụ mới, đầy khó khăn và thách thức nhưng đến nay Công ty đã đầu tư trên 27 tỉ đồng với 54 trạm BTS, hơn 250 km cáp quang, mở nhiều điểm giao dịch, đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, nhân viên có nghiệp vụ, chuyên môn đáp ứng kịp thời trong quá trình kinh doanh Viễn thông. Mạng viễn thông Điện lực đã được phủ sóng ở 12/12 huyện, thị, thành phố với 7.800 kách hàng được sử dụng dịch vụ, doanh thu đạt hơn 17,4 tỷ đồng.

Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty thường xuyên đi đầu trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, tham gia đóng góp Quỹ vì người nghèo, Quỹ hỗ trợ trẻ em mồ côi, Quỹ khuyến học, ủng hộ các gia đình bị thiên tai, lũ lụt, nạn nhân chất độc màu da cam; tổ chức thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách nhân ngày 27/7, 22/12 và các ngày lễ tết…

Với thành tích đạt được, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước trao tặng, đặc biệt là được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Chính Thu


Chính Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]