Đoàn ĐBQH vừa có buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải về công tác quản lý Nhà nước ngành GTVT và các dự án giao thông trên địa bàn Tỉnh.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh làm việc với Bộ Giao thông vận tải

Đoàn ĐBQH vừa có buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải về công tác quản lý Nhà nước ngành GTVT và các dự án giao thông trên địa bàn Tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo, đề xuất của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Kim Cự về công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và các dự án giao thông cần thiết, cấp bách trên địa bàn tỉnh và ý kiến phát biểu của các thành viên trong buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định: Bộ đồng tình với báo cáo đánh giá tình hình KT-XH và kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành GTVT Tỉnh và chúc mừng những thành tựu mà Hà Tĩnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang gặp nhiều khó khăn, Hà Tĩnh vẫn đạt được tốc độ phát triển kinh tế - xã hội khá toàn diện

Về lĩnh vực GTVT nói chung, Bộ trưởng chỉ đạo những nội dung sau:

Tiếp tục rà soát, cập nhật chiến lược, quy hoạch phát triển của ngành GTVT. Do vậy, đề nghị Tỉnh phối hợp cập nhật các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch phát triển Khu kinh tế Vũng Áng để đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển chung của ngành.

Về đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn, do nguồn vốn hiện rất khó khăn, đề nghị Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên để lựa chọn các công trình cấp bách, quan trọng nhất có tính đột phá để thực hiện trước.

Về giao thông nông thôn: Bộ Giao thông vận tải hoan nghênh kết quả về giao thông nông thôn của Tỉnh và đề nghị Tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn. Bộ Giao thông vận tải sẽ đề xuất Chính phủ cơ chế chính sách để phát triển giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 26 - NQ/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương Khóa X "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và Chương trình nông thôn mới.

Công tác an toàn giao thông: Bộ Giao thông vận tải hoan nghênh Tỉnh đã thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua. Đề nghị Tỉnh tiếp tục chỉ đạo, kiên quyết thực hiện những giải pháp hữu hiệu để kiềm chế tai nạn giao thông.

Ý kiến của Bộ trưởng Đinh La Thăng về các kiến nghị cụ thể đối với các dự án giao thông của Hà Tĩnh:

1. Về vốn đầu tư dự án mở rộng QL1 đoạn từ Bến Thuỷ đến Vũng Áng:

Để giải quyết các khó khăn về nguồn vốn cho các dự án mở rộng QL1 đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp các Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải giải quyết. Bộ GTVT sẽ phối hợp với Tỉnh để triển khai kịp thời.

2. Dự án nâng cấp QL15A đoạn nối TP Hà Tĩnh - Phúc Đồng: Là dự án quan trọng, cấp bách, Bộ đã có văn bản giao kế hoạch vốn năm 2012. Bộ đồng thuận với kiến nghị của Tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ứng trước kế hoạch năm 2013 cho dự án theo tinh thần Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 30/5/2012 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2012. Đề nghị Tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

3. Quốc lộ 8A:

- Dự án cải tạo nâng cấp QL8A đoạn Km0-Km37: Giao Tổng cục ĐBVN chỉ đạo tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình để có thể bố trí vốn tiếp đảm bảo hoàn thành dự án, đề nghị Tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Tỉnh bám sát Dự án này sớm hoàn thành phục vụ công tác đối ngoại và đối nội.

- Dự án cải tạo nâng cấp QL8A đoạn Km37-Km85: Dự án đầu tư đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt, tuy nhiên chưa bố trí được nguồn vốn. Đề nghị Tỉnh có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí nguồn vốn cho dự án, Bộ Giao thông vận tải sẽ phối hợp với Tỉnh xử lý sớm.

4. Về các dự án giao thông liên quan đến Khu kinh tế Vũng Áng:

- Nâng cấp QL12A (đoạn từ QL1 đến Vũng Áng): Đồng ý về nguyên tắc giao cho Sở GTVT Hà Tĩnh lập dự án đầu tư. Do nguồn ngân sách Nhà nước còn khó khăn nên chưa có điều kiện để triển khai ngay. Trường hợp Tỉnh kêu gọi được nguồn vốn đầu tư, Bộ sẽ thống nhất với Tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao cho Tỉnh chủ trì thực hiện dự án.

- Tuyến đường cao tốc Nghi Sơn (Thanh Hóa) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh): Bộ Giao thông vận tải đã cơ bản hoàn thành công tác lập dự án đầu tư. Bộ đang tích cực làm việc với các Nhà tài trợ (WB, JICA...) để có phương án huy động vốn đầu tư tuyến đường.

- Tuyến đường sắt từ cảng Vũng Áng đi Tân Ấp: Bộ Giao thông vận tải ghi nhận và sẽ xem xét lập dự án đầu tư khi có nhu cầu và nguồn lực cho phép.

- Về chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ hệ thống giao thông vận tải khu vực Huyện Kỳ Anh và Khu kinh tế Vũng Áng: Đề nghị Tỉnh lập quy hoạch cụ thể, Bộ Giao thông vận tải sẽ tích cực phối hợp với Tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan.

5. Về dự án ADB 5 giai đoạn 2: Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản đề nghị ADB bổ sung vốn ADB5 giai đoạn 2, tuy nhiên còn phụ thuộc khả năng cân đối của Bộ KH&ĐT và ADB. Nếu được chấp thuận, Bộ sẽ làm việc cụ thể với địa phương để xem xét đầu tư các tuyến đường trên địa bàn Tỉnh theo khả năng nguồn vốn được bố trí.

6. Về xây dựng, duy tu bảo dưỡng hệ thống đường GTNT bằng nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB): Vốn của hợp phần bảo trì dự án GTVT 3 đã bố trí cho Tỉnh, đề nghị Tỉnh tích cực chỉ đạo triển khai.

7. Về đầu tư hạ tầng giao thông của Tỉnh theo đề án chống biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai: Đề nghị Tỉnh làm việc với các Bộ ngành liên quan để được giải quyết, Bộ Giao thông vận tải ủng hộ.

8. Tuyến QL15B (đoạn từ ngã ba Đồng Lộc đến QL1): QL15B chưa có trong quy hoạch, Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét bổ sung vào quy hoạch các tuyến quốc lộ khi điều chỉnh Quyết định số 1327/QĐ-TTg ngày 24/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Sau khi bổ sung quy hoạch, Bộ sẽ cho phép lập dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường làm cơ sở kêu gọi đầu tư.

9. Về việc cấp giấy phép liên vận Việt - Lào cho những xe mang biển số đăng ký ngoại tỉnh khi có nhu cầu qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo và nâng thời hạn giấy phép liên vận cấp cho phương tiện phi thương mại từ 01 tháng lên 06 tháng: Bộ Giao thông vận tải cơ bản đồng thuận với kiến nghị của Tỉnh. Giao Tổng cục ĐBVN chủ trì xử lý.

10. Về đề nghị không bố trí các trạm kiểm tra tải trọng xe trên tuyến QL8A và QL12 trong Quy hoạch tổng thể Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đồng ý về nguyên tắc: Giao Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông phối hợp với Tổng cục ĐBVN phối hợp tỉnh tổ chức thực hiện.

11. Về các kiến nghị của Tập đoàn Sông Đà liên quan đến dự án đầu tư công trình QL1 đoạn tránh TP Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT: Giao Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chủ trì, mời đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, Tập đoàn Sông Đà làm việc, giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến dự án đảm bảo phát triển bền vững an toàn giao thông.

12. Đối với kế hoạch trung hạn 2013-2015, tỉnh chủ động làm việc với Vụ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời tổng hợp để trình lãnh đạo Bộ GTVT xem xét quyết định.

13. Việc xử lý các điểm đen, giao Tổng cục đường bộ VN chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp tỉnh Hà Tĩnh tập trung các nguồn lực khắc phục triệt để từng điểm để đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn giao thông.

Phạm Nghĩa ( TH)


Phạm Nghĩa ( TH)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]