Cách đây 5 năm, năm 2007, huyện Lộc Hà chính thức được thành lập với đơn vị hành chính gồm 13 xã trong đó có 7 xã ven biển tách ra của huyện Can Lộc và 6 xã ven biển tách ra của huyện Thạch Hà. Đây là là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới trong đời sống kinh tế - xã hội của Lộc Hà nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Vượt qua những khó khăn, thách thức của một huyện mới với cơ sở vật chất và nguồn lực nghèo nàn, thiếu thốn, Đảng bộ và nhân dân Lộc Hà đã làm nên những thành tích đáng tự hào. Khát vọng và sức trẻ sẽ là niềm tự hào, là điểm tựa để Đảng bộ và nhân dân Lộc Hà viết tiếp những thành tựu mới trên con đường CNH-HĐH, đưa huyện nhà tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Khát vọng và sức trẻ là điểm tựa để Lộc Hà phát triển nhanh, bền vững.

Trần Tú Anh – Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà

Cách đây 5 năm, năm 2007, huyện Lộc Hà chính thức được thành lập với đơn vị hành chính gồm 13 xã trong đó có 7 xã ven biển tách ra của huyện Can Lộc và 6 xã ven biển tách ra của huyện Thạch Hà. Đây là là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới trong đời sống kinh tế - xã hội của Lộc Hà nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Vượt qua những khó khăn, thách thức của một huyện mới với cơ sở vật chất và nguồn lực nghèo nàn, thiếu thốn, Đảng bộ và nhân dân Lộc Hà đã làm nên những thành tích đáng tự hào. Khát vọng và sức trẻ sẽ là niềm tự hào, là điểm tựa để Đảng bộ và nhân dân Lộc Hà viết tiếp những thành tựu mới trên con đường CNH-HĐH, đưa huyện nhà tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Thi công đường về huyện mới

Sau 5 năm phấn đấu không mệt mỏi, đến nay Lộc Hà đã tập trung hoàn thành được quy hoạch trung tâm hành chính huyện với hơn 400ha đạt tiêu chuẩn đô thị ven biển. Lộc Hà cũng đã phối hợp với Viện chiến lược kinh tế Trung ương xây dựng xong Chiến lược và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là thành công lớn, không những định hướng những mục tiêu phát triển có lộ trình của huyện, mà còn thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân huyện Lộc Hà.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, trong 5 năm qua tốc độ tăng trưởng 11%; nông nghiệp được mùa khá toàn diện, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển, riêng năm 2011 đạt 674 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với năm 2007. Đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản thu được nhiều kết quả tốt. Bà con nhân dân xã Thạch Kim, Thạch Bằng đã nhanh nhạy trong việc xây dựng kho đông, chế biến thuỷ sản, tạo dựng thị phần chế biến và tiêu thụ sản phẩm hải sản trên thị trường. Hoạt động giao thương, buôn bán thương mại tăng đáng kể, tạo điều kiện thu ngân sách địa phương đạt gần 40 tỷ đồng năm 2011, tăng gần 5 lần so với năm đầu thành lập. An sinh xã hội được đảm bảo, số hộ nghèo hiện còn 17 %, giảm 18 % so với năm 2007, bà con an tâm, tin tưởng nhiều vào sự phát triển và phồn vinh của huyện mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự thăm một cơ sở chế biến nước mắm ở Lộc Hà

Đặc biệt, nhiều công trình trọng điểm của tỉnh và huyện đang được triển khai xây dựng như: công trình ngọt hoá sông Nghèn, đường nối Quốc lộc 1A đi mỏ sắt Thạch Khê qua huyện, đường Tỉnh lộ 9 nối thành phố Hà Tĩnh về trung tâm huyện, Cảng cá, âu tránh bão Thạch Kim, đường cứu hộ nhân dân vùng ngập lụt từ xã Phù Lưu về Thạch Mỹ, đường nối Tỉnh lộ 7 nối dài ra biển, cầu Canh Cạn nối huyện Thạch Hà về xã Ích Hậu, đường quốc lộ ven biển từ huyện Nghi Xuân về cảng biển Vũng Áng qua huyện Lộc Hà đã được Chính phủ phê duyệt, khu huấn luyện bộ đội biên phòng Việt Lào... Đến nay, hạ tầng nông thôn cơ bản đã được bê tông và nhựa hóa, các xã Thạch Châu, Ích Hậu, Mai phụ cơ bản đã bê tông và nhựa hóa 100%.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế đạt được nhiều quả đáng khích lệ: học sinh giỏi hàng năm đứng thứ 3 toàn tỉnh, có gần 500 em đậu vào trường đại học; Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học được tăng cường, hầu hết các xã đều có trường học cao tầng, có 50% trường chuẩn quốc gia. Toàn huyện có 3 trường THPT hệ công lập, tạo điều kiện thu hút gần 70% con em vào học.

Làm hàng mây tre XK

Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho dân được quan tâm và chú trọng đầu tư đúng mức. Huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bệnh viện mới với quy mô 120 giường bệnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân; 13/13 trạm xá có bác sỹ và trạm đạt chuẩn quốc gia.

An ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, bình yên, nhân dân an tâm lao động sản xuất, các tệ nạn xã hội được ngăn chặn kịp thời và đẩy lùi. Vai trò lãnh đạo của cấp uỷ Đảng từ huyện, xã đến các chi bộ, năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được nâng lên. Các tổ chức quần chúng đã có những nội dung hoạt động phong phú, phù hợp và đạt hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, trước mắt huyện mới Lộc Hà còn nhiều khó khăn thách thức. Kinh tế đã có tăng trưởng nhưng chưa vững chắc, cơ sở vật chất hạ tầng có tiến bộ nhưng chưa đồng bộ, vịêc quy hoạch, quản lý quy hoạch còn nhiều vân đề bất cập. Đời sống nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn, mặt bằng dân trí và hưởng thụ văn hoá chưa đáp ứng với yêu cầu. Vịêc quy hoạch quản lý đất đai, giải quyết việc làm, tiêu cực xã hội còn là vấn đề bức xúc của nhân dân. Và đặc biệt đáng quan tâm của chúng ta là lúng túng trong cơ chế kinh tế thị trường, tư tưởng ngại khó, bảo thủ, hẹp hòi, ỷ lại đang cản trở chúng ta trong quá trình tiếp thu cái mới, làm hạn chế đến đổi mới cách nghĩ, cách làm. Sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, các ngành chưa thực sự ngang tầm với nhiệm vụ mới. Những vấn đề trên đây thực sự là những thách thức lớn đối với không chỉ Lộc Hà trong quá trình xây dựng và phát triển.

Những năm tiếp theo, ánh sáng Nghị quyết Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết lần thứ II của Đảng bộ huyện sẽ tạo nhiều cơ hội phát triển mới cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội huyện.

Trước mắt, ngoài việc phải tập trung xây dựng nông thôn mới theo các quy hoạch và đề án được phê duyệt thì Lộc Hà phải đầu tư cho công tác quy hoạch. Trong đó, huyện ưu tiên hoàn thành vào một số quy hoạch quan trọng, như: quy hoạch giao thông, du lịch biển, khu hạ tầng dịch vụ nghề cá gắn với cụm tiểu thủ công nghiệp Thạch Kim, quy hoạch các vùng cây con chủ lực của huyện nhằm tạo bước đi vững chắc cho đầu tư sau này...

Bà con nông dân Lộc Hà tích cực làm thủy lợi nội đồng

Bên cạnh đó, huyện tập trung giải quyết tốt vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc triển khai thi công các công trình quan trọng của tỉnh, của quốc gia trên địa bàn huyện… Là một huyện còn khó khăn, Lộc Hà phải tranh thủ sự giúp đỡ tối đa của các cấp, các ngành và huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng huyện mới, nhất là hạ tầng khu hành chính huyện, tạo tiền đề sớm phát triển thành thị trấn của huyện, chú trọng đầu tư hệ thống giao thông chính của huyện. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt, có cơ chế thu hút đầu tư hạ tầng du lịch biển, nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế kinh doanh dịch vụ du lịch biển phát triển.

5 năm qua đã gắn bó mảnh đất, con người Lộc Hà với nhau bằng tấm lòng chịu thương, chịu khó, cần cù, sáng tạo, thông minh và cầu thị. Sự nhọc nhằn trăn trở buổi sơ khai đến những kết quả như bây giờ đã chứng minh: Trong suốt chặng đường vừa qua, cán bộ Đảng viên và nhân dân Lộc Hà không quản bao khó khăn vất vả, luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết nhất trí và nhận thức sâu sắc tinh thần đường lối đổi mới của Đảng bằng ý chí quyết tâm lăn lộn với công việc của các thế hệ lãnh đạo cán bô Đảng viên và nhân dân toàn huyện đã tạo nên một diện mạo đô thị mới hôm nay, làm tiền đề cho sự phát triển cao hơn trong thời kỳ mới.

TTA


TTA

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]