Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn vừa chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) thời gian qua và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Tập trung đồng thời công tác quy hoạch với lập đề án xây dựng NTM và đề án phát triển sản xuất

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn vừa chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) thời gian qua và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Thực hiện Chương trình xây dựng NTM, thời gian qua (từ 30/5 – 30/6), các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, Văn phòng điều phối tỉnh, chính quyền các cấp và các tầng lớp nhân dân đã có chuyển biến tích cực, bước đầu có những hoạt động thiết thực và đạt được một số kết quả nhất định.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự: BCĐ các cấp cần tập trung công tác quy hoạch đồng thời với xây dựng 2 đề án

Công tác tập huấn, tuyên truyền về xây dựng NTM từ cấp tỉnh đến cấp huyện, các sở, ban, ngành đã được chú trọng. Nội dung thiết thực, triển khai đúng hướng và đã chuyển biến nhận thức của các tầng lớp nhân dân về NTM. Đến nay, văn phòng điều phối đã tổ chức tập huấn cho 1.500 cán bộ cốt cán cấp huyện, xã. Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh duy trì đầy đủ các chuyên trang, chuyên mục về xây dựng NTM, đảm bảo chất lượng, thời lượng. Các tổ chức Hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên… đã có nhiều chương trình hành động cụ thể, thiết thực cho các đoàn viên, hội viên của mình tham gia vào xây dựng NTM.

Bên cạnh một số kết quả đạt được cũng còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt trong vấn đề quy hoạch và xây dựng các đề án. Mặc dù UBND tỉnh, BCĐ xây dựng NTM tỉnh, Văn phòng điều phối thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo cấp huyện, cấp xã nhưng tiến độ quy hoạch, tiến độ lập và phê duyệt đề án xây dựng NTM, đề án phát triển sản xuất còn chậm so với yêu cầu, nội dung và chất lượng các đề án thấp.

Đến nay, mới có 13 xã điểm của tỉnh hoàn thành phê duyệt quy hoạch; nhóm 35 xã chỉ mới có 7 xã phê duyệt đồ án quy hoạch, còn lại đang dừng ở mức báo cáo, tiếp tục hoàn thiện, thậm chí còn một số xã đang khảo sát hiện trạng, xử lý số liệu. Một số xã còn lại của các huyện chưa hoàn thành việc ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn, một số xã đã ký hợp đồng nhưng vẫn chưa triển khai. Trong các đề án chưa nêu bật được thuận lợi, khó khăn, những lợi thế của xã, chưa xác định được cây, con, sản phẩm chủ lực của địa phương….do đó tính thực tiễn và khả thi không cao.

Việc thành lập BCĐ, các tiểu ban ở các xã triển khai còn chậm, vì vậy, việc huy động các cấp ủy đảng và cả hệ thống chính trị vào cuộc còn hạn chế. Một số huyện còn lúng túng trong công tác chỉ đạo, đội ngũ cán bộ các phòng chuyên môn cấp huyện chưa tập trung, chưa hiểu sâu về nội dung quy hoạch, nội dung các đề án cũng như nhiệm vụ thẩm định các đề án giúp UBND huyện phê duyệt.

Mô hình xử lý rác thải của HTX môi trường Thiên Lộc (Can Lộc) tạo môi trường xanh, sạch và nông nghiệp bền vững

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận công tác triển khai Chương trình xây dựng NTM ở một số sở, ban, ngành, địa phương khi đã bám sát nội dung, vào cuộc tích cực và đạt được một số kết quả nhất định, đồng thời nhắc nhở các địa phương chưa tích cực chủ động triển khai Chương trình. Nhiều địa phương triển khai chương trình mang tính hình thức, hô khẩu hiệu, chung chung, chưa có các giải pháp cụ thể…

Để triển khai tốt chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu BCĐ các cấp cần tiếp tục tập trung cao cho công tác tuyên tuyền, vận động kiên trì, sâu rộng đến tận mọi người dân bằng những chương trình, nội dung cụ thể, thiết thực; phát động toàn tỉnh đồng sức, đồng lòng chung tay xây dựng NTM; tập trung công tác quy hoạch đồng thời với xây dựng 2 đề án; triển khai thực hiện các tiêu chí: giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa, y tế và phát triển sản xuất. Các địa phương ra Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM, chỉ đạo 48 xã xây dựng được một số mô hình sản xuất, các HTX. Các ngành, các huyện xây dựng chiến lược, kế hoạch chi tiết, huy động tối đa các nguồn lực thực hiện xây dựng NTM.

Thanh Hoài


Thanh Hoài

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]