Sáng 24/04 tại TP Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác chuẩn bị nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì hội nghị.

Xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù về đào tạo nguồn nhân lực cho KKT Vũng Áng

Sáng 24/04 tại TP Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực và đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác chuẩn bị nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì hội nghị.

Trong những năm qua, KKT Vũng Áng đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong lộ trình phát triển, khẳng định được vai trò, vị trí là trung tâm công nghiệp lớn của tỉnh và khu vực. Đến nay, KKT Vũng Áng đã có hơn 153 doanh nghiệp, dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với số vốn đăng ký hơn 16 tỷ đồng. Năm 2011 nguồn thu từ KKT Vũng Áng đóng góp vào tổng thu ngân sách của tỉnh hơn 1.380 tỷ đồng, dự kiến năm 2012 là 2.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả mà các tổ công tác chuyên đề của Chính phủ và UBND tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực cho KKT Vũng Áng

Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động KKT Vũng Áng đã thu hút hơn 10.000 lao động đang làm việc cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Hiện tại một số dự án trong KKT đã đi vào hoạt động đang sử dụng ít lao động, còn có doanh nghiệp có nhu cầu lao động lớn đang trong giai đoạn xây dựng, tròng vòng 3- 4 năm tới khi hầu hết các dự án lớn vận hành và khai thác khi đó nhu cầu lao động đã qua đào tạo và có tay nghề cao là rất lớn. Dựa trên nhu cầu nhân lực theo cơ cấu trình độ, ngành nghề, kinh nghiệm nghề nghiệp, kỹ năng thực hành và các yêu cầu cụ thể khác của các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng, tổng nhu cầu nhân lực của các doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng giai đoạn 2011-2015 hơn 70.000 người.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ về việc đào tạo và đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu KKT Vũng Áng ngày 18/08/2010 các Bộ ngành trung ương, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập các tổ công tác phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực, ký kết các chương trình đào tạo theo năng lực và nhu cầu của doanh nghiệp trong KKT Vũng Áng.

Từ năm 2010 ngân sách trung ương bố trí 423 tỷ đồng để hỗ trợ Hà Tĩnh thực hiện các nội dung liên quan đến công tác đào tạo nhân lực cho KKT Vũng Áng. Ngoài ra Bộ LĐTB&XH đã phê duyệt danh mục nghề đầu tư trọng điểm giai đoạn 2011-2015, trong đó có đầu tư các trường của Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận nhằm đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao cho các ngành kinh tế mũi nhọn trong KKT Vũng Áng; phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường năng lực dạy nghề bằng nguồn vốn ODA, vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Đức.

Các nhà trường đã và đang tích cực tiếp cận với các doanh nghiệp, KKT tổ chức đào tạo, cung ứng nhân lực đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Chỉ tính riêng các cơ sở dạy nghề trên địa bàn Hà Tĩnh đã tổ chức đào tạo nghề cho hơn 3.000 học viên phục vụ nhu cầu doanh nghiệp tại KKT Vũng Áng, trong đó Đại học và bồi dướng chuyên ngành 166 người, Cao đẳng nghề có 956 người, trung câp nghề 1.552 người, 349 người sơ cấp nghề với các nhóm nghề điện, hàn, may công nghiệp… Nhằm đảm bảo chỗ ở và các điều kiện tiện ích cho người lao động tại KKT Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đã dành khu đất với có tổng diện tích 91,46 ha ( tại 6 vị trí) để xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân trong KKT…

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra tiến độ thi công các công trình trong KKT Vũng Áng

Phát biểu kết luận hội nghi,Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả mà hai tổ công tác chuyên đề đã đạt được trong thời gian qua, đã góp phần tạo mối quan hệ gắn bó giữa các doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, từng bước giải quyết nhu cầu về nguồn nhân lực cũng như việc nâng cao chất lượng lao động cho KKT Vũng Áng. Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Hà Tĩnh trong việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới, cũng như quy hoạch xây dựng mạng lưới các trường dạy nghề trên địa bàn. Đặc biệt đã có sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành trung ương để huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác đào tạo nguồn nhân lực. Hà Tĩnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong KKT xây dựng các khu nhà ở kèm theo các tiện ích xã hội cho người lao động…

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác đào tạo nguồn nhân lực như: quy mô đào tạo còn thấp, chưa xây dựng được cơ chế đặc thù về đào tạo nghề tương xứng với yêu cầu đạt ra, chính sách thu hút lao động chưa thực sự thỏa đáng, thông tin về nhu cầu lao động, việc làm chưa được phổ biến rộng rãi; mối liên hệ thường xuyên giữa 2 tổ công tác của Chính phủ và UBND tỉnh Hà Tĩnh, các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề chưa được duy trì thường xuyên, kế hoạch xây dựng các khu nhà ở cho công nhân chưa được thực hiện đồng bộ, chưa đáp ứng được kết hoạch đạt ra…

Để nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu KKT Vũng Áng trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GD&ĐT phối hợp với các bộ ngành liên quan hoàn thiện cơ chế đặc thù về đào tạo nguồn nhân lực cho KKT Vũng Áng, sớm trình Thủ tướng phê duyệt; xây dựng kế hoạch, đề án tuyên truyền nhu cầu về lao động của KKT đến với các trường một cách đẩy đủ, cụ thể, nhất là những cơ sở đào tạo trọng điểm, có đông con em Hà Tĩnh, Nghệ An đang học tập để thu hút về làm việc ở Vũng Áng; các bộ ngành cần ưu tiên nguồn vốn đầu tư ngay bệnh viện phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe ở KKT Vũng Áng; UBND tỉnh Hà Tĩnh, các doanh nghiệp sớm công bố chính sách thu hút người lao động về tiền lương, việc làm và nơi ở. Thường xuyên cập nhật các thông tin, chính sách liên quan đến lao động, việc làm trên các phương tiên thông tin đại chúng. Tập trung đầu tư xây dựng các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực cho KKT Vũng Áng đã được quy hoạch. Vận động các doanh nghiệp tham gia hỗ trợ kinh phí, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; có chính sách đặc thù thu hút lao động đến với KKT một cách phù hợp; quy hoạch các vùng sản xuất nông sản, hàng hóa, chuỗi cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong KKT; ban hành các chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà ở và các công trình phúc lợi cho công nhân; duy trì mối liên hệ thường xuyên giữa 2 tổ công tác của Chính phủ với tỉnh Hà Tĩnh…

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga: Giao chỉ tiêu đào tạo cụ thể cho các trường Đại học, cao đẳng trong cả nước.

Nhằm tạo điều kiện cho các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc Bộ GD&ĐT đã thống kế số lượng

sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh và các tỉnh bắc trung bộ để định hướng, tư vấn về nghề nghiệp cho các em. Đồng thời giao chỉ tiêu đào tạo cho các trường có mã ngành đào tạo mà KKT Vũng Áng có nhu cầu về nhân lực để phối hợp các doanh nghiệp có chính sách hỗ trợ cho các đơn vị đào tạo. Sau khi hội nghị kết thúc Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu, xây dựng cơ chế đặc thù về tuyển sinh, đào tạo nguồn nhân lực cho KKT Vũng Áng.

Tuy nhiên theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khó khăn lớn nhất hiện nay trong công tác đảm bảo nguồn nhân lực cho KKT Vũng Áng là các doanh nghiệp chưa thông báo chính sát thu hút và nhu cầu lao động theo từng giai đoạn nên chưa tạo được sức hấp dẫn đối với các sinh viên.

Ông Phạm Xuân Trường – Phó giám đốc Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, trưởng Ban chuẩn bị sản xuất điện lực dầu khí Vũng Áng 1: Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo ngay khi dự án được khởi công

Song song với nhiệm vụ triển khai dự án đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ của dự án, chúng tôi luôn coi trọng nhiệm vụ tổ chức đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực làm chủ được công nghệ tiên tiến, sẵn sàng tiếp nhận, quản lý, vận hành và sữa chữa nhà máy ổn định, an toàn hiệu quả và xem đây là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của dự án. Đối với nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, trước khi nhà máy vận hành, chúng tôi đã tuyển dụng 479 học viên, với chủ trương ưu tiên tối đa các ứng viên là người Hà Tĩnh. Trên cơ sở yêu cầu, trình độ chuyên môn, chủ đầu tư đã xây dựng chương trình đào tạo cho lực lượng lao động được tiếp nhận. Trong thời gian tới khi quá trình thi công hoàn thành, 479 lao động được tuyển dụng, qua đào tạo sẵn sàng đảm đương nhiệm vụ vận hành, tiếp quản nhà máy

Ông Ngưu Tấn Phát : Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh: "Ưu tiên sử dụng con em trong khu tái định cư".

Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh sẽ sử dụng hơn 7.000 lao động. Vì vậy chúng tôi đã trực tiếp đến tại các trường Đại học, Cao đẳng trong cả nước đào tạo các mã ngành phù hợp để phỏng vấn tuyển dụng các sinh viên có nhu cầu về làm việc tại công ty. Đặc biệt, công ty ưu tiên việc sử dụng lao động là con em các xã khu tái định cư, sau khi tuyển dụng chúng tôi sẽ chi trả kinh phí cho các em đi đào tạo nghề và ký cam kết bảo đảm các học viên sau khi tốt nghiệp sẽ về làm việc tại công ty.

Giáo sư Nguyễn Văn Đính- Hiệu trưởng Trường Đại Học Hà Tĩnh: "Nhà trường và doanh nghiệp cần tìm đến với nhau"

Việc đào tạo nguồn nhân lưc dựa trên nhu cầu và năng lực của các bên vì vậy doanh nghiệp và đơn vị

đào tạo

cần tìm ra tiếng nói chung trong vấn đề hợp tác, hỗ trợ đào tạo nhân lực. Doanh nghiệp cầu nêu rõ nhu cầu cụ thể ( cả ngắn hạn và dài hạn) để các đơn vị đào tạo xây dựng kế hoạch, đảm bảo các yếu tố cần thiết phục vụ công tác đào tạo. Đối với trường Đại Học Hà Tĩnh, Chính phủ và các Bộ ngành liên quan cần tạo điều kiện về tài chính, cho phép liên kết với các trường Đại học trên cả nước đào tạo một số mã ngành màn nhà trường chưa có để phục vụ nhu cầu cho KKT Vũng Áng.

Chủ tịch UBND Võ Kim Cự: "Cần Ban hành cơ chế đặc thù đối với Hà Tĩnh nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho KKT Vũng Áng"

Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động, KKT Vũng Áng đã trở thành trung tâm công nghiệp lớn nhất khu vực. Tuy nhiên cơ sở vật chất để phục vụ cho việc đào tạo nguồn nhân lực còn rất thiếu thốn, vì vậy Chính phủ cần ưu tiên Hà Tĩnh thực hiện thí điểm cơ chế đặc thù, trong đó hỗ trợ cả về chính sách, cả nguồn lực để từng bước hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhà ở cho người lao động, phục vụ nhu cầu và thu hút người lao động làm việc tại KKt Vũng Áng. Ban hành cơ chế khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng các khu nhà ở cho công nhân trong KKT; hỗ trợ kinh phí góp phần giảm chi phí sinh hoạt ban đầu cho đội ngũ cán bộ, công nhân trong KKT.

Ngô Tuấn- Thế Công


Ngô Tuấn- Thế Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]