Thực hiện văn bản số 112-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn công bố và lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Thực hiện văn bản số 112-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc hướng dẫn công bố và lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI.

Nội dung file đính kèm:

Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011

Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI.


CongThanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]