Cập nhật: 08:00 07/12/2020 GMT+7
(Baohatinh.vn) - HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII bước sang ngày làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm là thảo luận tại hội trường về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Hà Tĩnh cần một ngành nông nghiệp thực sự “thông minh”

HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII bước sang ngày làm việc thứ 2 với nội dung trọng tâm là thảo luận tại hội trường về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Hà Tĩnh cần một ngành nông nghiệp thực sự “thông minh”

Đầu phiên làm việc buổi sáng nay (7/12), đại biểu HĐND tỉnh nghe Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thay mặt UBND tỉnh trình bày báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 18.

Đây là những ý kiến, kiến nghị được các tổ đại biểu tiếp thu sau khi tiến hành tiếp xúc cử tại các địa phương và được Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, trả lời tại kỳ họp.

Cũng trong sáng nay, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ sẽ báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ đại biểu HĐND về tình hình KT-XH, QPAN năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Hà Tĩnh cần một ngành nông nghiệp thực sự “thông minh”

Hà Tĩnh cần một ngành nông nghiệp thực sự “thông minh”

Hà Tĩnh cần một ngành nông nghiệp thực sự “thông minh”

Hà Tĩnh cần một ngành nông nghiệp thực sự “thông minh”

Hà Tĩnh cần một ngành nông nghiệp thực sự “thông minh”

Hà Tĩnh cần một ngành nông nghiệp thực sự “thông minh”

Hà Tĩnh cần một ngành nông nghiệp thực sự “thông minh”

Hà Tĩnh cần một ngành nông nghiệp thực sự “thông minh”

Sau khi nghe các báo cáo, HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường góp ý, thảo luận về kinh tế- xã hội, các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 18.

  • Tất cả
  • Nổi bật
  • Ảnh
  • Video
  • Mới nhất

Có giải pháp sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu

Trước kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức cho các tổ đại biểu tiếp xúc cử tri tại địa phương. Các ý kiến, kiến nghị cử tri đã được các tổ đại biểu gửi về Thường trực HĐND tỉnh để tổng hợp và gửi UBND tỉnh xem xét, trả lời.

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Sơn đã trả lời cụ thể 59 câu hỏi thuộc 5 nhóm vấn đề được cử tri gửi đến kỳ họp.

Trong đó, các ý kiến, kiến nghị tập trung vào các lĩnh vực như: kinh tế, nông nghiệp nông thôn và đô thị (18 câu hỏi); tài nguyên và môi trường (14 câu hỏi); lĩnh vực đầu tư, giao thông, xây dựng và các chương trình, dự án (17 câu hỏi); lĩnh vực văn hóa xã hội (4 câu hỏi); lĩnh vực nội chính và một số lĩnh vực khác (6 câu hỏi).

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc đề nghị tỉnh sớm phân bổ vốn đầu tư công, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho biết: Đối với nguồn vốn xây dựng nông thôn mới, ngày 03/11/2020, UBND tỉnh đã có Văn bản số 7323/UBND-NL5 chỉ đạo Văn phòng NTM tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chỉnh và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch vốn năm 2021.

Tuy vậy, do chủ trương đầu tư Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn 2021-2025 chưa được Quốc hội thông qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có căn cứ để thông báo vốn thực hiện chương trình năm 2021 và các bộ, ngành liên quan cũng chưa có các hướng dẫn xây dựng đối với các tiêu chí liên quan.

Cùng với đó, hiện đề án tỉnh thí điểm đạt chuẩn nông thôn mới cũng chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nên các cơ quan liên quan chưa có đủ căn cứ để xây dựng phương án phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2021 trình HĐND tỉnh tại kỳ họp này.

“Ngay sau khi có thông báo vốn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan, UBND tỉnh sẽ giao các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu phân bổ nguồn vốn này theo đúng quy định”- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn khẳng định.

Đối với kiến nghị của cử tri về xem xét điều chỉnh quy hoạch các nhà văn hóa tổ dân phố để đảm bảo diện tích xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu ở một số địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thông tin: Những năm qua, trong quá trình nâng cấp, cải tạo hoặc làm mới, lập quy hoạch mặt bằng sử dụng đất, UBND thành phố Hà Tĩnh đã quan tâm và thực hiện đảm bảo diện tích xây dựng tổ dân phố mẫu, nhà văn hóa mẫu với những tổ dân phố thuận lợi trong giải phóng mặt bằng và đang còn quỹ đất.

Với khả năng nguồn lực để giải phóng mặt bằng, tái định cư để mở rộng khuôn viên do quỹ đất xung quanh nhà hội văn hóa không còn là chưa thể làm được. Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố tiếp tục rà soát điều chỉnh quy hoạch hoặc quy hoạch vị trí mới các tổ dân phố còn quỹ đất.

Đối với kiến nghị của cử tri về các chính sách hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn cho biết, các huyện Thạch Hà, Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh và Cẩm Xuyên đã ban hành chính sách sản xuất vụ đông và sắp tới là vụ xuân; Ủy ban MTTQ tỉnh đã phân bổ nguồn tiền để hỗ trợ các huyện chịu thiệt hại nặng nề do lũ lụt. Các chính sách đang hướng tới hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất và tiếp tục soát xét, thời gian tới sẽ có chính sách hỗ trợ cho đối tượng sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ để khắc phục thiệt hại do mưa lũ.

Đối với việc điều chỉnh quy định tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách năm 2021, đề nghị tỉnh giữ nguyên tỷ lệ điều tiết theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh (kiến nghị của cử tri các huyện Cẩm Xuyên, Can Lộc, Hương Sơn), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thông tin: Quốc hội đã có quyết định “Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021”. Theo đó, tỉnh tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ % phân chia tiền sử dụng đất theo Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh đến hết năm 2021.

34 ý kiến góp ý giải pháp thực hiện mục tiêu KT-XH, QPAN

Thay mặt Đoàn Chủ tọa kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ đại biểu HĐND tỉnh về KT-XH, các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Theo đó, trong phiên thảo luận tổ chiều 6/12, HĐND đã phân công 3 tổ thảo luận với sự tham gia của 185 đại biểu; ghi nhận 34 ý kiến phát biểu tại tổ và 151 ý kiến góp ý bằng phiếu thảo luận. Ý kiến thảo luận của đại biểu chủ yếu xoay quanh các nội dung về một số chỉ tiêu phát triển, lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp đầu tư…

Đa số đại biểu đồng tình cao với các báo cáo của UBND tỉnh và nhấn mạnh, bổ sung thêm một số nội dung; đề xuất nhiều giải pháp phát triển KT-XH năm 2021 và những năm tiếp theo.

Về nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, đại biểu đều bày tỏ sự thống nhất cao như dự thảo nghị quyết và thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. Ngoài ra, một số ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện dự thảo một số nghị quyết trình tại kỳ họp.

Cần một ngành nông nghiệp thực sự “thông minh”

Sau khi nghe các báo cáo, HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại hội trường góp ý, thảo luận về kinh tế - xã hội, các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 18.

Tham gia thảo luận tại hội trường về tình hình KT-XH 2020, nhiệm vụ 2021, đại biểu Đỗ Khoa Văn (Tổ đại biểu Vũ Quang) cơ bản đồng tình, nhất trí với các báo cáo tại kỳ họp.

Đại biểu cho rằng, để thực hiện được các chỉ tiêu phát triển đề ra trong năm 2021, cần đánh giá lại toàn diện các ảnh hưởng, tác động đến nền kinh tế để có những chính sách, kế hoạch thích ứng; đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển.

Theo đó, cần đổi mới căn bản, lấy giá trị làm chuẩn trong sản xuất nông nghiệp, cần một ngành nông nghiệp thực sự “thông minh”. Để đáp ứng với nền kinh tế chia sẻ, kết nối, nông nghiệp Hà Tĩnh không phải đơn lẻ mà phải liên kết, ứng dụng công nghệ tiên tiến, thích ứng với biến đổi khí hậu. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]