(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo, điều hành toàn diện công tác của UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh.

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo, điều hành toàn diện công tác của UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh.

Theo quyết định phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng - Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng.

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, Kế hoạch, Tài chính, Nội vụ, Nội chính, Quốc phòng - An ninh, Cải cách hành chính, Thuế, Kho bạc Nhà nước, Xây dựng, Phát triển đô thị, Giao thông vận tải, Thi đua khen thưởng, chủ trương đầu tư các dự án.

Theo dõi, chỉ đạo chung các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo quy định phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo dõi, chỉ đạo quỹ đầu tư phát triển và các quỹ ủy thác. Chỉ đạo những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng và những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; trực tiếp phụ trách Văn phòng UBND tỉnh; làm Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, quản lý và phát triển doanh nghiệp tỉnh; giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tư pháp, Đối ngoại, Công Thương, Ngân hàng và các tổ chức tín dụng, Hải quan, Phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, An toàn giao thông.

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh.

Ký các văn bản về nâng lương, chuyển ngạch, nghỉ hưu cho cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh; ký các văn bản cử cán bộ, công chức đi công tác, đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài khi được Chủ tịch ủy quyền.

Có ý kiến đối với các nội dung về Kế hoạch, Tài chính, Thuế, Nội vụ, Cải cách hành chính, Thi đua khen thưởng, Quy hoạch, Phát triển đô thị, Giao thông vận tải và chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực.

Theo dõi, chỉ đạo các dự án đã có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thương vụ Tỉnh ủy theo phân công của Chủ tịch UBND tỉnh. Theo dõi, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách.

Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách và các dự án trọng điểm; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn - Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, Xây dựng nông thôn mới, Dân tộc, Kinh tế hợp tác, Hợp tác xã, Thi hành án dân sự, công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứụ nạn.

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn.

Có ý kiến đối với các nội dung về Nội chính, Xây dựng và chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công thuộc lĩnh vực phụ trách khi Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu.

Phụ trách chung về công tác khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các quyết định thanh tra theo lĩnh vực phụ trách. Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp công tác giữa UBND tỉnh với Tòa án Nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh.

Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng các dự án thuộc lĩnh vực phụ trách; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh giúp Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Giáo dục - Đào tạo, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học - Công nghệ, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội, Báo chí, Bưu chính - Viễn thông, Tôn giáo.

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu.

Thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh phối hợp công tác với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, các hội nghề nghiệp.

Theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt bằng thuộc lĩnh vực phụ trách; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo lĩnh vực, dự án phụ trách...

Chi tiết việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mời xem tại đây.

Tin liên quan:

Thùy Như


Thùy Như

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]