Đại hội Đảng cấp cơ sở ở Hà Tĩnh diễn ra trong lúc cả tỉnh đang triển khai nhiều dự án kinh tế trọng điểm, có gần 10.000 hộ dân cần di dời, tái định cư. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Nếu không có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công tác tổ chức đại hội với tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác thì việc triển khai đại hội sẽ gặp không ít khó khăn, trở ngại…

Thành công từ Đại hội Đảng cấp cơ sở tạo tiền đề tổ chức thắng lợi Đại hội Đảng cấp trên cơ sở

Đại hội Đảng cấp cơ sở ở Hà Tĩnh diễn ra trong lúc cả tỉnh đang triển khai nhiều dự án kinh tế trọng điểm, có gần 10.000 hộ dân cần di dời, tái định cư. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Nếu không có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa công tác tổ chức đại hội với tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác thì việc triển khai đại hội sẽ gặp không ít khó khăn, trở ngại…

Thực hiện Chỉ thị số 37 - CT/TW ngày 04/08/2009 của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Trung ương về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã có văn bản hướng dẫn cụ thể về nội dung, nhân sự cấp uỷ, quy trình dân chủ góp ý văn kiện đại hội, giới thiệu nhân sự và chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị hướng về đại hội đảng các cấp. Đặc biệt, đã cụ thể hoá nội dung chuẩn bị đại hội phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, số lượng cấp uỷ, độ tuổi, điều kiện tái cử cấp uỷ...

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình (thứ 2 trái sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Chất (phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Sở Công thương - Ảnh: Biện Nhung.

Tỉnh chọn 60 tổ chức cơ sở Đảng (30 Đảng bộ khối xã, phường, thị trấn; 14 Đảng bộ khối hành chính sự nghiệp, khối doanh nghiệp và 16 Đảng bộ khối nội chính) đại hội điểm, trong đó, có 51 đơn vị thí điểm trực tiếp bầu BTV, bí thư, phó bí thư - đây là chủ trương mới, được coi là bước tiến quan trọng nhằm mở rộng dân chủ trực tiếp trong Đảng, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.

Theo quy định của Trung ương, số lượng Đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu BTV, bí thư, phó bí thư từ 5-7%, nhưng nhiều Đảng bộ ở Hà Tĩnh như: Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Nghi Xuân... đã đạt mức cao hơn quy định trên. Chỉ trong một thời gian ngắn, các huyện, thành, thị và Đảng ủy trực thuộc đã thành lập các tổ công tác để chỉ đạo, hướng dẫn, trực tiếp dự đại hội điểm, giúp cơ sở tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh, chỉ đạo quyết liệt nhằm đảm bảo thời gian, tiến độ đại hội, và đến ngày 20.4, Hà Tĩnh hoàn thành các đại hội điểm.

Ở các điểm đại hội, theo sự chỉ đạo của cấp uỷ, báo cáo chính trị đã gọn, rõ hơn nhiệm kỳ trước, có bản phụ lục về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Mục tiêu đề ra phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và thể hiện được tư duy đổi mới. Trước đại hội, nhiều cấp uỷ đảng đã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân, của các bậc lão thành, con em xa quê, góp ý vào văn kiện đại hội và đã ghi nhận nhiều đóng góp giá trị. Bên cạnh đó, các tổ chức cơ sở đảng đã gắn với báo cáo thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” - đây là một nội dung hết sức quan trọng và là điểm mới trong Báo cáo chính trị của các cấp ủy Đảng, nhằm đánh giá, tổng kết những kết quả 5 năm qua và những hạn chế, khó khăn của Hà Tĩnh trên con đường phát triển, đồng thời đề ra nhiệm vụ chính trị của tỉnh 5 năm tới với những chiến lược quan trọng. Những ý kiến xây dựng, đóng góp đó của con em Hà Tĩnh, những đánh giá, tổng kết ở địa phương sẽ là cơ sở để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII làm căn cứ khoa học và thực tiễn để xây dựng tốt Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Danh sách chuẩn bị nhân sự cấp ủy và danh sách bầu cử tại đại hội đều đảm bảo số dư trên 15% so với số lượng cần bầu. 771/771 đơn vị bầu đủ số lượng, đảm bảo cơ cấu, cơ bản bầu một lần, đúng định hướng; đổi mới cấp ủy được trên 38%, tỷ lệ cấp ủy là nữ, trẻ đạt từ 17-18%; trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ có trình độ cao đẳng, đại học, trên đại học (đạt 51%) và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (đạt 62%) tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Phân tích kết quả bầu cử ở 10 Đảng bộ khối xã, phường, thị trấn cho thấy số lượng cấp uỷ viên tăng so khoá trước 17 %.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy được mở rộng dân chủ hơn, bảo đảm đúng quy trình hướng dẫn của cấp trên. Nhiều cấp ủy đã tiến hành rà soát đánh giá và bổ sung quy hoạch toàn bộ, coi trọng tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng cấp ủy; chú ý tăng tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ. Việc tiến hành bầu cử cấp ủy và đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng cấp trên đảm bảo đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu, chất lượng và thủ tục quy định.

Phải nói rằng Hà Tĩnh đã làm rất tốt công tác cán bộ cho đại hội cấp cơ sở. Điều này thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, linh hoạt và sáng tạo của cấp ủy Đảng. Và càng rõ nét hơn khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Công văn số 1299 – CV/TU ngày 23/3/2010 về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ chủ chốt ở các xã, phường, thị trấn không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015, nên đã giải quyết kịp thời chế độ cho các đồng chí trong diện trên được hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác cán bộ cho Đại hội Đảng cấp cơ sở; bên cạnh đó đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với cán bộ, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác tổ chức đại hội trang nghiêm, khoa học, hạn chế sự trùng lặp. Không khí trước, trong và sau đại hội sôi nổi, không chỉ đã thực sự trở thành ngày hội của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân ở các địa phương, đơn vị, mà con em xa quê cũng bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mới đã đạt được, từ đó thôi thúc con em xa quê tự nguyện đóng góp vật chất và tinh thần xây dựng, góp phần cho sự phát triển thịnh vượng của quê hương mình. Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực; các hoạt động văn hoá - xã hội sôi nổi và rộng khắp được tổ chức, tạo không khí mới, phấn khởi, vui tươi trong từng địa phương, đơn vị. Từ đó, có thể khẳng định, đại hội đạt được kết quả tốt cả về nội dung và hình thức với không khí trang nghiêm, dân chủ, phấn khởi, được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân

Đại hội Đảng cấp cơ sở ở Hà Tĩnh thời gian qua đã thể hiện được vai trò tiên phong, đoàn kết, dân chủ và đổi mới của Đảng; Công tác chuẩn bị nội dung, trình tự các bước tổ chức được tiến hành khoa học, đủ và đúng; quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp uỷ đảng các cấp sát sao, cụ thể, có nhiều điểm mới đáng ghi nhận…. Với những thành công đó, Hà Tĩnh đang tích cực chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp huyện, thị, thành tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI I - Đại hội điểm cấp tỉnh của toàn quốc vào tháng 9-2010 - một Đại hội thực sự dân chủ, đổi mới, trí tuệ, đoàn kết, Đại hội của sự phát triển và sáng tạo.

Nguyễn Thanh Bình

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh


Nguyễn Thanh Bình


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]