Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định ban hành Quy chế 242-QĐ/TU ngày 4/10/2011 về hoạt động báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2011-2015. Quy chế ra đời, đã tạo ra một bước kiện toàn mới về chất lượng và số lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ báo cáo viên, tuyên viên từ tỉnh đến cơ sở.

Từng bước chuẩn hóa đội ngũ báo cáo viên

Để nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra quyết định ban hành Quy chế 242-QĐ/TU ngày 4/10/2011 về hoạt động báo cáo viên Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2011-2015. Quy chế ra đời, đã tạo ra một bước kiện toàn mới về chất lượng và số lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ báo cáo viên, tuyên viên từ tỉnh đến cơ sở.

Đội ngũ báo cáo viên (BCV) Tỉnh ủy được kiện toàn gồm 50 người/12 huyện, thành, thị ủy và 7 Đảng ủy trực thuộc. Đội ngũ này đã, đang và sẽ đóng vai trò quan trọng trên mặt trận tuyên truyền của tỉnh, địa phương và các đơn vị trong giai đoạn hiện nay. Nhất là trong thời điểm tỉnh ta đang nỗ lực triển khai nhiều dự án trọng điểm của quốc gia, của tỉnh và xây dựng NTM. Trong giai đoạn hiện nay, tình hình đất nước, tỉnh đang đứng trước nhiều thách thức, khó khăn trên tất cả các lĩnh vực; nhiều vấn đề, lĩnh vực đội ngũ BCV phải nỗ lực tuyên truyền, giải thích một cách thỏa đáng… Chính vì vậy, họ chính là một trong những cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân.

Bây giờ, ngoài chế độ đó, báo cáo viên còn được hưởng chế độ kiêm nhiệm thường xuyên do Tỉnh ủy cấp.

Có thể nói, từ trước đến nay, đội ngũ BCV của tỉnh ta đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức năng của mình, trong việc trực tiếp tuyên truyền, giáo dục chính trị, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, những nhân tố điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiến hành định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng. Bên cạnh đó, đội ngũ BCV đã góp phần giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiều vấn đề đã, đang và sẽ diễn ra trong xã hội. Đồng thời đội ngũ này cũng đã quyết liệt đấu tranh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch….Với những chức năng và nhiệm vụ đó, đội ngũ BCV Tỉnh ủy qua từng giai đoạn cụ thể đã từng bước được kiện toàn về mọi mặt và đến nay đã tạo dấu ấn đậm nét trong việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng trong Đảng bộ.

Đội ngũ BCV đã góp phần giải đáp kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiều vấn đề đã, đang và sẽ diễn ra trong xã hội.

Để trở thành BCV, mỗi cán bộ phải là những người có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với mục tiêu lý tưởng và sự nghiệp cách mạng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đông thời, có tính đảng, tính chiến đấu và ý thức tổ chức kỷ luật cao, đặc biệt là kỷ luật phát ngôn; trình độ lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; nắm vững nội dung cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương và nhiệm vụ của tỉnh; Có trình độ hiểu biết chung trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… Những tiêu chuẩn này không phải ai cũng dễ gì có được. Với 50 BCV cấp tỉnh như hiện nay, chắc chắn lĩnh vực tuyên truyền miệng nói riêng và công tác tuyên truyền nói chung của tỉnh ta sẽ đạt được nhiều thành tựu mới, đáng ghi nhận.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy T.P Hà Tĩnh Nguyễn Hà Lương cho rằng: Từ trước đến nay, hoạt động của đội ngũ này chỉ mang tính kiêm nhiệm, không có một chế độ, chính sách nào ngoài việc mỗi lần lên lớp hay báo cáo chỉ hưởng mức thù lao của ban tổ chức nơi đó, nhưng không phải đơn vị nào cũng đảm bảo được nguồn này, dù đã có quy định cụ thể của Trung ương cho vấn đề này. Còn bây giờ, ngoài chế độ đó, báo cáo viên còn được hưởng chế độ kiêm nhiệm thường xuyên do Tỉnh ủy cấp. Điều này góp phần làm tăng thêm hiệu quả hoạt động, chất lượng và có chiều sâu hơn trong công tác tuyên truyền của báo cáo viên.

Công tác GPMB các dự án được triển khai đúng tiến độ một phần có sự góp phần của công tác tuyên truyền của đội ngũ BCV.

Quy chế 242 - QĐ/TU ra đời đó là một cơ chế, một hành lang hoạt động đầy đủ và thỏa đáng. Đội ngũ BCV được quyền thông tin về tình hình trong tỉnh, trong nước, trong Đảng và tình hình quốc tế theo quy định gắn với trách nhiệm được giao; được cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ cho công tác tuyên truyền; được trang bị phương tiện cần thiết hỗ trợ cho hoạt động tuyên truyền miệng; được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng và được hưởng chế độ theo quy định hiện hành với mức hỗ trợ hiện nay là 249.000/1 tháng.

Đề cập đến vấn đề này, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin Công tác tư tưởng tỉnh Nguyễn Viết Trường chia sẻ: “ Sự quan tâm đặc biệt và kịp thời của Thường trực Tỉnh ủy trong việc kiện toàn, lựa chọn đội ngũ, giải quyết chính sách, chế độ cho anh em… chúng tôi đã có được một cơ chế hoạt động đầy đủ, vừa tạo lập được vị trí, quy mô cho hoạt động tuyên truyền miệng, vừa động viên, khuyến khích được đội ngũ báo cáo viên. Thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có được những kết quả cao, tiến tới kiện toàn thêm một bước đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp cơ sở, đáp ứng ngày càng hiệu quả hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, của các cấp Đảng, chính quyền và mọi tầng lớp nhân dân tỉnh nhà”.

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]