(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 về phê duyệt kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo phương thức tiếp cận đo lường nghèo đa chiều. Để hiểu rõ vấn đề này, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Thông - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

Công khai, chính xác trong tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 về phê duyệt kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo phương thức tiếp cận đo lường nghèo đa chiều. Để hiểu rõ vấn đề này, phóng viên Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Thông - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH.

- Thưa ông, điểm đáng lưu ý trong công tác tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm nay là gì?

Việc điều tra đo lường nghèo theo phương pháp đơn chiều (tiêu chí thu nhập để xác định đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo) bộc lộ nhiều hạn chế. Vì vậy, công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 sẽ tập trung xây dựng các tiêu chí đo lường nghèo giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, điều tra các tiêu chí về thu nhập, chuẩn mức sống tối thiểu về thu nhập, chuẩn mức sống tối thiểu về thu nhập là mức thu nhập đảm bảo chi trả được những nhu cầu tối thiểu mà mỗi người cần phải có để sinh sống, bao gồm nhu cầu về tiêu dùng lương thực, thực phẩm và tiêu dùng phi lương thực, thực phẩm phù hợp với điều kiện KT-XH của đất nước trong từng thời kỳ.

Chuẩn nghèo về thu nhập là mức thu nhập mà nếu hộ gia đình có thu nhập dưới mức đó sẽ được coi là hộ nghèo về thu nhập. Chuẩn nghèo về thu nhập dùng để xác định quy mô nghèo về thu nhập của quốc gia, xác định đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ (gọi là chuẩn nghèo chính sách).

Cán bộ huyện Lộc Hà và xã Thạch Bằng đến chia sẻ niềm vui với ông Trần Đình Hùng, thôn Phú Xuân, trong ngôi nhà vừa được hỗ trợ theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chuẩn mức sống trung bình về thu nhập là mức thu nhập mà ở mức đó người dân đã đạt được mức sống trung bình của xã hội, bao gồm nhu cầu về tiêu dùng lương thực, thực phẩm và tiêu dùng phi lương thực, thực phẩm, phù hợp với điều kiện KT-XH của đất nước trong từng thời kỳ.

Tổng điều tra năm 2015, tập trung vào tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của đối tượng như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin.

Ngưỡng thiếu hụt đa chiều là mức độ thiếu hụt mà nếu hộ gia đình thiếu nhiều hơn mức độ này thì bị coi là thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, từ 1/3 tổng điểm thiếu hụt trở lên.

Về xây dựng chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, sẽ theo hướng sử dụng kết hợp cả chuẩn nghèo về thu nhập và mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản; xây dựng mức sống tối thiểu để từng bước bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người dân, trước mắt áp dụng chuẩn nghèo chính sách để phân loại đối tượng hộ nghèo, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách.

- Xin ông cho biết, phương án triển khai tổng điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo theo phương thức tiếp cận đo lường nghèo đa chiều tại Hà Tĩnh?

Thực hiện Quyết định số 1614/ QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tổng thể “Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều sang đa chiều áp dụng cho giai

đoạn 2016-2020; Quyết định số 756/QĐ-LĐTBXH ngày 03/6/2015 của Bộ LĐ-TB&XH, Quyết định số 3612/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, Ban Chỉ đạo (BCĐ) tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh đã xây dựng phương án triển khai thực hiện tổng điều tra rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Hà Tĩnh và đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lãnh đạo, chuyên viên phòng LĐ-TB&XH, cục thống kê các địa phương trong toàn tỉnh.

Theo đó, phương án triển khai thực hiện tổng điều tra cụ thể như sau:

Phạm vi điều tra được tiến hành trên địa bàn 13/13 huyện, thị, thành; 262/262 xã, phường, thị trấn của toàn tỉnh (bao gồm 2.149 thôn, xóm, tổ dân phố) đối với toàn bộ hộ gia đình đang sinh sống trong phạm vi toàn tỉnh. Để thực hiệt tốt cuộc tổng điều tra, tất cả các huyện, thành phố, thị xã phải hoàn thành công tác tập huấn cho BCĐ cấp huyện, xã và điều tra viên trước ngày 30/10/2015.

Từ ngày 1/11/2015, tất cả các xã, phường, thị trấn tiến hành điều tra, thu thập thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo phương pháp tiếp cận đo lường đa chiều và phải hoàn thành công tác điều tra, bàn giao dữ liệu về cho BCĐ cấp huyện trước ngày 20/11/2015.

Đối với cấp huyện, hoàn thành việc nghiệm thu và bàn giao dữ liệu (báo cáo nhanh kết quả điều tra) trước ngày 5/12/2015 và bàn giao phiếu C (Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã, phường, thị trấn) trước ngày 15/12/2015 về BCĐ tỉnh (Sở LĐ-TB&XH).

Cấp tỉnh tiếp nhận kiểm tra kết quả điều tra của các huyện, thị xã, thành phố và nhập dữ liệu vào phần mềm; phân tích, tổng hợp số liệu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/12/2015 và kiểm tra hoàn thiện để nộp phiếu C về Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo Trung ương theo quy định.

- Xin cảm ơn ông!

P.V

(Thực hiện)


P.V
(Thực hiện)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]