Thực hiện Quyết 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 và Quyết định 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, trong hai năm qua, cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã ở Hương Sơn đã tích cực triển khai đồng bộ và đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

Hương Sơn thực hiện tốt chương tình nhà ở cho hộ nghèo

Thực hiện Quyết 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 và Quyết định 67/2010/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, trong hai năm qua, cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã ở Hương Sơn đã tích cực triển khai đồng bộ và đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu đề ra.

Ngay khi triển khai thực hiện Quyết 167, Hương Sơn đã tổ chức hội nghị cốt cán toàn huyện để triển khai kế hoạch; đồng thời gắn trách nhiệm phụ trách địa bàn của từng Ủy viên BCH với việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quyết định 167 tại từng địa phương nên chương trình thực hiện đạt kết quả cao. Toàn huyện có 786 hộ/790 hộ trong toàn bộ mục tiêu của Chương trình đợc hỗ trợ kinh phí làm nhà ở, đạt 99,6 % kế hoạch, được đánh giá là một trong những huyện tốp đầu về thực hiện chương trình này.

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo

Ông Nguyễn Duy Trinh - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, sau khi có Quyết định số 3308/QĐ-UBND ngày 20/10/2009 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở và Hướng dẫn liên nghành số 2550 ngày 14/12/2009 của liên sở: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban MTTQ tỉnh về việc hướng dẫn một số điểm tổ chức thực hiện cấp phát, thanh toán và quản lý vốn hỗ trợ nhà ở theo QĐ số 167, UBND huyện Hương Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167, đồng thời tổ chức họp hướng dẫn triển khai thực hiện chủ trương cho cán bộ cốt cán của 30 xã, thị trấn được hưởng chính sách. Ban Chỉ đạo 167 huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo UBND các xã, các ngành liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo 167 huyện triển khai các nhiệm vụ thực hiện Quyết định 167 của Chính phủ; giao Phòng Công Thương và Tài chính - Kế hoạch xây dựng hướng dẫn cụ thể đến từng xã để phổ biến đến các hộ nghèo được hỗ trợ; chỉ đạo các xã tiến hành tuyên truyền, họp dân, điều tra, bình xét, lập danh sách theo đúng quy trình và tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt.

Trên tinh thần đó, Trưởng Ban Chỉ đạo 167 huyện phân công nhiệm vụ chỉ đạo cơ sở cho các thành viên; Thường trực Ban Chỉ đạo đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, lãnh đạo cơ sở và đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 167 tại các cơ sở, đồng thời tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản triển khai hướng dẫn quy trình thực hiện tại cấp xã, huyện, quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan liên quan. Các thành viên Ban chỉ đạo 167 của huyện thường xuyên trực tiếp bám sát chỉ đạo, nắm bắt tình hình cơ sở, hàng tháng báo cáo kết quả triển khai tại các địa phương về Thường trực Ban Chỉ đạo 167 huyện để tổng hợp báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo. Các cơ quan thành viên của Ban chỉ đạo 167 huyện tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên góp công, góp của hỗ trợ; trước hết là hỗ trợ hội viên hội mình, hộ nghèo xóm mình, sau đó đến toàn địa phương. Nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, neo người, không có người thân thì cộng đồng, các tổ chức đoàn thể tại địa phương đứng ra đại diện vận động và tổ chức thực hiện..

ĐVTN Hương Sơn giúp dân làm nhà 167

Để thực hiện tốt Chương trình, Huyện ủy, HĐND, UBND đã thành lập các đoàn giám sát về việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 và Quyết định 67 tại các địa phương trên địa bàn huyện; Ủy Ban MTTQ huyện cùng các tổ chức thành viên xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 167 của từng đơn vị bằng nhiều hình thức như hỗ trợ ngày công, hiện vật, tiền… Hội viên của các tổ chức tại cơ sở hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo xây dựng nhà ở khi triển khai trên địa bàn. Ngoài các hình thức vận động hỗ trợ tại chỗ như ngày công, vật tư…, các Hội quần chúng đã huy động và hỗ trợ các hội viên của mình một nguồn kinh phí đáng kể góp phần thực hiện tốt việc giúp hội viên nghèo làm nhà ở.

Trong thời gian thực hiện, Thường trực Ban Chỉ đạo 167 huyện - Phòng Công thương đã thường xuyên hướng dẫn, rà soát, tổng hợp, kiểm tra các thủ tục hồ sơ của xã, uốn nắn kịp thời các lệch lạc của cơ sở nhằm tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt danh sách hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo đúng quy định; Phòng Tài chính - Kế hoạch, Công thương đã tích cực tham mưu kịp thời cho UBND huyện phân bổ vốn hỗ trợ làm nhà ở cho các địa phương để tiến hành cấp phát cho các đối tượng theo quy định đồng thời đôn đốc, kiểm tra hoạt động chi và thanh quyết toán theo đúng quy định; Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã kịp thời tổ chức đủ nguồn vốn, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân được vay vốn hỗ trợ theo quy định. Nhờ vậy, có 786 hộ/790 hộ trong toàn bộ mục tiêu của Chương trình đã được hỗ trợ làm nhà ở, đạt 99,6 % (có 4 hộ bất khả kháng không thể xây được-PV) với tổng các nguồn vốn đã được cấp, huy động để thực hiện là 26.458.531 nghìn đồng. Số hộ được phê duyệt theo QĐ 67 là 39 hộ, trong đó có 18 hộ đã triển khai xây dựng.

Ông Phạm Xuân Cảnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: “Căn cứ vào thiết kế mẫu và hướng dẫn của Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh cấp cũng như căn cứ vào tình hình thực tế của từng hộ gia đình, phong tục, tập quán của từng địa, chúng tôi phổ biến, giới thiệu và hướng dẫn cho các hộ dân tham khảo xây nhà đảm bảo các tiêu chí: nền cứng, khung cứng, mái cứng, diện tích sử dụng tối thiểu 24 m2. Theo đó, tất cả các nhà đều được xây dựng đảm bảo yêu cầu, đủ diện tích, đẹp và phù hợp với phong tục tập quán của địa phương cũng như điều kiện sinh hoạt hoạt của các hộ gia đình. Giá trị nhà thấp nhất nhất là 25 triệu, cao nhất 180 triệu, bình quân trên 40 triệu đồng. Chương trình này thực sự đã góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, tăng cường tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tạo điều kiện và động lực quan trọng cho việc thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Bài, ảnh: Chính Thu


Bài, ảnh: Chính Thu


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]