Sáng 24/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp vào 22/5/2016

Sáng 24/11, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình của Ủy ban thường vụ Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Về Ngày bầu cử: Theo quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì Quốc hội quyết định Ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất 115 ngày trước ngày bầu cử.

Căn cứ quy định nêu trên của pháp luật và trên cơ sở tổng kết các cuộc bầu cử gần đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là Chủ nhật, ngày 22/5/2016.

Về việc công bố Ngày bầu cử: Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trước ngày bầu cử 115 ngày.

Về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, căn cứ Điều 117 của Hiến pháp và Điều 12 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân: Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội thành lập có từ mười lăm đến hai mươi mốt thành viên gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên là đại diện Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.

Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia do Quốc hội bầu, miễn nhiệm theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo và tính đại diện của Hội đồng bầu cử quốc gia, trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm tổ chức, hoạt động của Hội đồng bầu cử ở Trung ương trong công tác bầu cử một số nhiệm kỳ gần đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia với số lượng và cơ cấu như sau:

a) Về số lượng, cơ cấu, thành phần Hội đồng bầu cử quốc gia: Để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bầu cử quốc gia theo quy định của Luật Bầu cử, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định số lượng của Hội đồng bầu cử quốc gia là: Hai mươi mốt thành viên.

Cơ cấu Hội đồng bầu cử quốc gia có đại diện của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, gồm: Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia là Chủ tịch Quốc hội; 4 Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: một Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, một Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 16 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia gồm 3 Phó Chủ tịch Quốc hội (để trực tiếp phụ trách 3 Tiểu ban của Hội đồng), Trưởng ban Tổ chức trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban công tác đại biểu, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

b) Về nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia: Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban thường vụ Quốc hội trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngay sau khi nghe Tờ trình, Quốc hội đã thảo luận, biểu quyết về Ngày bầu cử và việc quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.

100% đại biểu Quốc hội có mặt đã tán thành ngày Chủ nhật, 22/5/2016 là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021.

100% đại biểu có mặt đã tán thành thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia với số lượng, cơ cấu, thành phần Hội đồng bầu cử quốc gia như Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong buổi sáng 24/11, các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Sau đó Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi) và Bộ luật Dân sự (sửa đổi).

Theo Quỳnh Hoa/TTXVN


namthanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]