(Baohatinh.vn) - Biên bản xác định kết quả bầu cử của ban bầu cử ĐBQH ở đơn vị bầu cử gồm những nội dung gì?

Biên bản xác định kết quả bầu cử gồm những nội dung gì?

Biên bản xác định kết quả bầu cử của ban bầu cử ĐBQH ở đơn vị bầu cử gồm những nội dung gì?

bien ban xac dinh ket qua bau cu gom nhung noi dung gi

Sau khi nhận, kiểm tra biên bản kết quả kiểm phiếu của các tổ bầu cử và tình hình tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo (nếu có), ban bầu cử lập biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử của mình.

Biên bản xác định kết quả bầu cử có các nội dung:

- Số lượng ĐBQH được ấn định cho đơn vị bầu cử;

- Số lượng người ứng cử;

- Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử;

- Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử;

- Số phiếu phát ra;

- Số phiếu thu vào;

- Số phiếu hợp lệ;

- Số phiếu không hợp lệ;

- Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử;

- Danh sách những người trúng cử;

- Những khiếu nại, tố cáo do các tổ bầu cử giải quyết; những khiếu nại, tố cáo do ban bầu cử giải quyết;

- Những khiếu nại, tố cáo chuyển đến Ủy ban Bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Biên bản xác định kết quả bầu cử ở đơn vị bầu cử được lập thành 3 bản, có chữ ký của trưởng ban, các phó trưởng ban bầu cử. Biên bản được gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, ủy ban bầu cử ở tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chậm nhất là 5 ngày sau ngày bầu cử.

- Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh của ban bầu cử ở đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh gồm những nội dung gì?

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh của ban bầu cử ở đơn vị bầu cử HĐND cấp tỉnh gồm những nội dung:

a) Số lượng đại biểu HĐND cấp tỉnh được ấn định cho đơn vị bầu cử; b) Số lượng người ứng cử; c) Tổng số cử tri của đơn vị bầu cử; d) Số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ so với tổng số cử tri của đơn vị bầu cử;

đ) Số phiếu phát ra;

e) Số phiếu thu vào; g) Số phiếu hợp lệ; h) Số phiếu không hợp lệ; i) Số phiếu bầu cho mỗi người ứng cử; k) Danh sách những người trúng cử; l) Những khiếu nại, tố cáo do các tổ bầu cử giải quyết; những khiếu nại, tố cáo do ban bầu cử giải quyết; những khiếu nại, tố cáo chuyển đến Ủy ban Bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia.

(Còn nữa)

BHT


BHT

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]