(Baohatinh.vn) - Tự hào là quê hương cách mạng, anh hùng trong sản xuất và chiến đấu, những năm qua, đặc biệt là 5 năm 2010 -2015, Đảng bộ và nhân dân huyện Can Lộc đã chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tranh thủ tối đa các nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, giành nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực…

Can Lộc phát huy truyền thống quê hương Xô viết

Tự hào là quê hương cách mạng, anh hùng trong sản xuất và chiến đấu, những năm qua, đặc biệt là 5 năm 2010 -2015, Đảng bộ và nhân dân huyện Can Lộc đã chung sức, đồng lòng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tranh thủ tối đa các nguồn lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thử thách, giành nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực…

Những dấu son đáng nhớ

Trên bản đồ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 của toàn tỉnh, có thể coi Can Lộc là một dấu son đáng nhớ. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm cao và sức mạnh của trí tuệ tập thể, với tâm huyết và trách nhiệm, Đảng bộ huyện Can Lộc đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn dân thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ mà nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

Bí thư Huyện ủy Võ Hồng Hải cho biết: “Cùng với việc thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng, chúng tôi cũng chú trọng công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên. Huyện ủy đã xác định đúng những vấn đề trọng tâm và tập trung các giải pháp lãnh đạo trong suốt cả nhiệm kỳ như: công tác phát triển đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ chủ chốt. Bên cạnh đó, công tác cán bộ cũng được coi là một giải pháp hàng đầu trong việc góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch của nhiệm kỳ. Trong nhiệm kỳ đã bổ nhiệm 105 cán bộ, điều động và bố trí vào các chức danh phù hợp, tạo điều kiện để cán bộ phát huy năng lực”.

Tượng đài Xô Viết Nghệ Tĩnh tại ngã ba Nghèn. (Ảnh: Quang Vinh)

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, thời gian qua, Huyện ủy Can Lộc đã quán triệt sâu rộng các quyết định, quy định hướng dẫn của T.Ư và tỉnh về vấn đề này, đồng thời, cụ thể hóa bằng các văn bản phù hợp để hướng dẫn cơ sở. Nhờ đó, các cấp ủy đảng đánh giá đúng tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Song song với nhiệm vụ đó là việc triển khai đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua 4 năm thực hiện việc học tập và làm theo gương Bác, nêu cao lòng nhân ái, hướng về người nghèo, toàn huyện đã huy động được gần 3 tỷ đồng, nhiều hiện vật và hàng vạn ngày công giúp đỡ hơn 100 hộ nghèo.

Thành công trong công tác xây dựng Đảng chính là đòn bẩy trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo công tác quân sự, an ninh gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn huyện đã thực hiện đạt 265/410 tiêu chí NTM (đạt trên 64%), không còn xã dưới 7 tiêu chí. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng trên 15%. Chuyển đổi cơ cấu đúng định hướng, tỷ trọng nông nghiệp từ 40% (năm 2010) xuống còn 30,2%; CN-TTCN - xây dựng từ 29% lên 34% (vượt kế hoạch 2%); TM-DV từ 31% lên 35,8%. Bình quân thu nhập đầu người năm 2015 ước đạt 27,5 triệu đồng, tăng 16,5 triệu đồng so với năm 2010.

Để phát triển toàn diện và bền vững, huyện cũng đã hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, quy hoạch chi tiết phát triển giao thông vận tải, xây dựng NTM và một số thị trấn, khu du lịch, làng nghề. Cùng với việc phát huy nội lực, huyện đã kết hợp, tranh thủ tối đa các nguồn lực khác để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất. Tổng nguồn vốn huy động đầu tư trên địa bàn trong 5 năm đạt 6.500 tỷ đồng, bình quân mỗi năm trên 1.100 tỷ đồng (bằng 140% so với kế hoạch).

Là địa bàn trọng điểm về sản xuất nông nghiệp, nhiệm kỳ qua, Can Lộc cũng tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, cây trồng, vật nuôi, từng bước tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Cơ cấu mùa vụ trong sản xuất lúa được chuyển dịch hẳn từ vụ đông xuân thành sản xuất vụ xuân; gần 100% diện tích lúa ngắn ngày, lúa lai tiên tiến được đưa vào sản xuất. Nhiều xã sản xuất cánh đồng lớn từ 10-100 ha với cơ cấu một loại giống theo hướng hàng hóa.

Thiên Lộc ngày càng khang trang, giàu đẹp

Cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp được coi là thế mạnh tạo bước chuyển mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp ở Can Lộc. Đến nay, toàn huyện có 2.674 máy làm đất, 34 máy gặt đập liên hợp, là một trong những địa phương dẫn đầu về tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất. Cùng với triển khai các chủ trương, chính sách của T.Ư, của tỉnh, huyện đã ban hành khá đồng bộ cơ chế, chính sách, đề án phát triển chăn nuôi theo hướng vừa tập trung, vừa phân tán.

Kinh tế phát triển kéo theo đời sống tinh thần ngày càng được nâng cao. Phong trào ‘’Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh, thiết chế văn hóa, thể thao được tăng cường. Bên cạnh đó, GD&ĐT đạt nhiều kết quả quan trọng, giữ vững truyền thống đơn vị tốp đầu. Công tác quân sự địa phương, an ninh trật tự được tăng cường, cải cách tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng ngày càng được quan tâm, đảm bảo ổn định chính trị, an toàn xã hội.

Dồn sức hoàn thành các mục tiêu

Cùng với việc thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại, Huyện ủy Can Lộc cũng đã mổ xẻ nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Trên chặng đường mới, với những thuận lợi từ đường lối đổi mới, các chủ trương, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh, Can Lộc tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển toàn diện các lĩnh vực.

Trên cơ sở các mũi đột phá, Can Lộc cũng đề ra nhiều nhiệm vụ mới. Trong đó, trọng tâm hàng đầu là tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch và huy động tối đa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng KT-XH. Trên cơ sở quy hoạch chung, triển khai kịp thời, có chất lượng các quy hoạch phát triển vùng, lĩnh vực một cách đồng bộ. Rà soát, điều chỉnh và công bố quy hoạch xây dựng NTM theo quy định.

Can Lộc là địa phương đi đầu trong cơ giới hóa nông nghiệp

Bên cạnh đó, Can Lộc cũng dồn sức triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đưa các giống có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của từng vùng, từng địa phương vào sản xuất. Triển khai mô hình nhà nước và tư nhân cùng hợp tác đầu tư để tổ chức sản xuất nông nghiệp có hiệu quả nhất. Chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi.

Bí thư Huyện ủy Võ Hồng Hải cho hay: “Với tiềm năng du lịch của huyện, trên chặng đường mới, Can Lộc đặt ra mục tiêu tạo bước đột phá, đưa ngành dịch vụ du lịch, thương mại trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đến năm 2020 chiếm tỷ trọng trên 40% trong cơ cấu kinh tế của huyện. Ngoài ra, huyện cũng tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển CN-TTCN và làng nghề theo quy hoạch phát triển của tỉnh”.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân Can Lộc tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thực sự giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với truyền thống Xô viết anh hùng.

Anh Hoài


Anh Hoài

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]