(Baohatinh.vn) - Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII sáng nay (11/12) đã tập trung đánh giá kết quả kinh tế - xã hội năm 2018. Trong bức tranh toàn cảnh, nhiều con số ấn tượng đã được cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao như: tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội…

Cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả KT-XH Hà Tĩnh năm 2018

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII sáng nay (11/12) đã tập trung đánh giá kết quả kinh tế - xã hội năm 2018. Trong bức tranh toàn cảnh, nhiều con số ấn tượng đã được cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao như: tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội…

Cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả KT-XH Hà Tĩnh năm 2018

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trao đổi với các đại biểu bên lề Kỳ họp

14/15 chỉ tiêu đạt và vượt

Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 do Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trình bày đã khẳng định sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh nhà năm 2018, đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả KT-XH Hà Tĩnh năm 2018

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh trình bày báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 20,8%. Khu vực công nghiệp tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Quy mô GRDP năm 2018 theo giá hiện hành đạt 65.000 tỷ đồng, gấp 1,22 lần so với GRDP năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 51 triệu đồng.

Năng suất sản lượng cây trồng, vật nuôi tăng cao so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 82 triệu đồng/ha; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 52,8% giá trị sản xuất nông nghiệp. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 56,95 vạn tấn, tăng 9,8 vạn tấn so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản ước đạt 47.260 tấn (tăng 5% so với năm 2017).

Xây dựng NTM được tập trung chỉ đạo. 10 tháng đầu năm có thêm 10 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 123 xã. Phấn đấu năm 2018 có ít nhất 26 xã đạt chuẩn NTM. Huyện Nghi Xuân đạt chuẩn trước thời hạn.

Cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả KT-XH Hà Tĩnh năm 2018

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao; chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 86,7% so với năm 2017; giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 tăng gấp 3,6 lần so với năm 2015. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khả quan, thị trường hàng hoá phong phú, đa dạng.

Lĩnh vực đầu tư đa dạng, tiếp tục thu hút được các dự án quy mô lớn. Năm 2018, quyết định chủ trương đầu tư 68 dự án với tổng vốn đăng ký 6.820 tỷ đồng. Số doanh nghiệp thành lập mới dự kiến đạt 1.070 doanh nghiệp (tăng 9% so với cùng kỳ), tổng vốn đăng ký 5.500 tỷ đồng (tăng 17%). Thành lập mới 50 HTX, tăng 19% so với năm 2017.

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ sự kiện chính trị văn hoá lớn. Chú trọng công tác bảo tồn, trùng tu tôn tạo di tích; “Hoàng hoa sứ trình đồ” được UNESCO công nhận là di sản tư liệu ký ức thế giới. Thể thao thành tích cao tham gia 29 giải giành 129 huy chương. Tổ chức tốt các hoạt động mùa du lịch biển 2018, số khách du lịch tăng khá so với cùng kỳ.

Cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả KT-XH Hà Tĩnh năm 2018

Giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm. HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Chất lượng giáo dục đại trà được giữ vững, giáo dục mũi nhọn đạt thành tích cao. Bộ máy ngành y tế được kiện toàn sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất các trung tâm y tế, trạm xá; tỷ lệ người dân được lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử đạt trên 83%. Triển khai đồng bộ nhiệm vụ lao động, việc làm, dạy nghề. Lĩnh vực an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo từ 8,56% năm 2017 ước giảm còn 6,92% năm 2018.

Việc sắp xếp bộ máy hành chính được tập trung thực hiện, bám sát Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh về đổi mới, sắp xếp bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6. Theo đó, các sở, ngành địa phương đã giảm 18 phòng chuyên môn, 3 chi cục; giảm 32 đơn vị sự nghiệp, trong đó có 22 ban quản lý dự án cấp tỉnh, huyện.

Đẩy mạnh CCHC gắn cải thiện môi trường kinh doanh. Hoàn thành mục tiêu đưa vào hoạt động đồng bộ Trung tâm Hành chính công tỉnh và 13/13 trung tâm hành chính công cấp huyện. Quốc phòng - an ninh đảm bảo; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả KT-XH Hà Tĩnh năm 2018

Thu ngân sách đạt 130,8%

Báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019, Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng cho biết, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương nên tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2018 ước đạt 12.300 tỷ đồng, đạt 130,8% dự toán, tăng 37,7% so với năm 2017. Trong đó: thu nội địa phấn đấu đạt 6.300 tỷ đồng (tăng 4,6% so với năm 2017); thu xuất nhập khẩu 6.000 tỷ đồng (tăng 106% so với năm 2017).

Cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả KT-XH Hà Tĩnh năm 2018

Giám đốc Sở Tài chính Hà Văn Trọng báo cáo kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019

Chi ngân sách cơ bản đáp ứng được các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán và các nhiệm vụ đột xuất quan trọng. Dự toán chi ngân sách địa phương giao đầu năm 14.910 tỷ đồng; thực hiện 11 tháng đạt 11.992 tỷ đồng, đạt 80% dự toán HĐND tỉnh giao.

Trên cơ sở thực hiện các nguồn thu, UBND tỉnh dự kiến tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2019 là 13.200 tỷ đồng; trong đó: thu nội địa 6.300 tỷ đồng. Dự kiến tổng chi ngân sách năm 2019 khoảng 15.578 tỷ đồng, trong đó, chi ngân sách khối huyện xã 7.200 tỷ đồng.

Cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả KT-XH Hà Tĩnh năm 2018

Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2019, Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh khẳng định: “Việc phân bổ vốn cho các dự án trong năm 2018 được thực hiện đúng quy định của Luật Đầu tư công, ưu tiên theo thứ tự: thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; đối ứng các chương trình, dự án ODA; các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành trong năm 2018, các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt, chỉ khởi công mới một số dự án thực sự cần thiết, cấp bách”.

Cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả KT-XH Hà Tĩnh năm 2018

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch năm 2019

Ông Trần Tú Anh cũng cho rằng, quá trình phân bổ vốn có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các sở, ngành và địa phương; phân định rõ trách nhiệm và quyền hạn, thực hiện công khai, minh bạch. Nhờ đó, đã khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, từng bước giảm thiểu thất thoát, lãng phí nguồn vốn, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở KH&ĐT cũng đánh giá: Đến hết tháng 5/2018 vẫn còn 13/15 dự án khởi công mới sử dụng vốn ngân sách trung ương chưa hoàn thành các thủ tục để triển khai thi công và giải ngân nguồn vốn; đến cuối tháng 10/2018 vẫn còn 2 dự án chưa hoàn thiện hồ sơ thủ tục để khởi công.

Trên cơ sở đánh giá bức tranh đầu tư, Giám đốc Sở KH&ĐT cho rằng, năm 2019 cần có sự gắn kết chặt chẽ với quá trình thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư công, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là đưa ra được các giải pháp phù hợp để thu hút mạnh các nguồn lực ngoài Nhà nước cho đầu tư phát triển.

Dự kiến tổng nguồn vốn cho đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 đạt khoảng 38.761,779 tỷ đồng, tăng 13,88% ước thực hiện năm 2018.

Theo chương trình nghị sự của Kỳ họp thứ 8, chiều nay, HĐND tỉnh tiếp tục nghe Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo tóm tắt giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2018 trên địa bàn tỉnh; Ban pháp chế báo cáo thẩm tra về lĩnh vực nội chính, Ban Văn hóa - Xã hội báo cáo thẩm tra về lĩnh vực văn hóa, xã hội...

Cuối ngày làm việc, HĐND tỉnh tiến hành bầu cử, miễn nhiệm các chức danh của HĐND, UBND tỉnh và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

  • Cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả KT-XH Hà Tĩnh năm 2018
    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII

    Đúng 8h sáng nay (11/12), HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII tiến hành khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 8. Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải chủ tọa kỳ họp.

  • Cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả KT-XH Hà Tĩnh năm 2018
    Bí thư Tỉnh ủy: Tốc độ tăng trưởng 20,8% là con số đáng trân trọng

    Nối tiếp chương trình làm việc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27, chiều nay (3/12), đại biểu tiếp tục thảo luận và cho ý kiến đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018, định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019 và cho ý kiến về một số nội dung trình HĐND tỉnh.

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]