(Baohatinh.vn) - Đến ngày 19/8, 20 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015–2020. Nhằm đánh giá kết quả của đại hội cấp trên cơ sở và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự.

Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở phát huy cao trách nhiệm, trí tuệ tập thể

Đến ngày 19/8, 20 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015–2020. Nhằm đánh giá kết quả của đại hội cấp trên cơ sở và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự.

P.V: Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị, các đảng bộ cấp trên cơ sở trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đúng kế hoạch. Xin Bí thư cho biết cụ thể hơn về kết quả đại hội?

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Với tinh thần chú trọng hiệu quả, không chạy theo tiến độ, BTV Tỉnh ủy đã tập trung cao trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm chỉ đạo đảng bộ cấp trên cơ sở làm tốt khâu chuẩn bị, coi trọng đổi mới các nội dung của đại hội phải đảm bảo chất lượng, chiều sâu, hiệu quả thiết thực, tính khả thi, cần rõ, gọn, dễ nhớ để đi vào cuộc sống. Nhờ vậy, đại hội cấp trên cơ sở đã thành công tốt đẹp. Nổi bật là:

Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu trong thời gian dài, có đảng bộ ngay từ giữa năm 2014 đã hoàn thành dự thảo lần 1. Qua nhiều lần xin ý kiến góp ý, bổ sung, nhìn chung, báo cáo chính trị trình đại hội đã đánh giá khách quan, sát đúng thực tiễn tình hình các địa phương, đơn vị, nêu rõ và phân tích khá kỹ những hạn chế, đặc biệt, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 vừa thể hiện tính khả thi, vừa cho thấy quyết tâm chính trị cao của tập thể các đảng bộ. Từ những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, các đảng bộ đã kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 thể hiện trong báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 trình đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Phó Bí thư Thường trực Trần Nam Hồng nói chuyện với cán bộ lão thành bên lề Đại hội Đảng bộ xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên).

Tại đại hội, các văn kiện của T.Ư, của tỉnh được tập trung nghiên cứu, góp ý có chất lượng. Trên cơ sở đó, tiểu ban văn kiện của tỉnh đã tiếp thu, bổ sung nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh. Không khí thảo luận tại các đại hội sôi nổi, thẳng thắn, có tính chiến đấu, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, BTV, các chức danh chủ chốt, ủy ban kiểm tra cấp ủy và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên được chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo nguyên tắc, đúng quy trình, dân chủ, khách quan, minh bạch. Nhờ đó, đại hội đã bầu cấp ủy đảm bảo yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, các tỷ lệ liên quan, chất lượng cấp ủy được đổi mới.

P.V: Theo Bí thư, BTV Tỉnh ủy đã tập trung cao trí tuệ cho đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở. Bí thư có thể cho biết rõ hơn điều này?

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Ngoài công tác chỉ đạo thường xuyên, liên tục ngay khi tiếp nhận Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị và ban hành các văn bản hướng dẫn, BTV Tỉnh ủy đã tập trung cao trí tuệ góp phần quan trọng làm nên thành công của đại hội cấp trên cơ sở. Tập thể BTV Tỉnh ủy trực tiếp duyệt và dự đại hội 5 đảng bộ (2 đảng bộ cơ sở và 3 đảng bộ cấp trên cơ sở), đồng thời, mời tất cả các đồng chí bí thư đảng bộ trực thuộc tham dự 5 đại hội và kịp thời rút kinh nghiệm tại chỗ.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang nhiệm kỳ 2015-2020

Việc tổ chức duyệt đại hội được tiến hành rất kỹ lưỡng, phát huy rõ nét trí tuệ của từng đồng chí ủy viên trong việc góp ý, bổ sung cho những nội dung mà đảng bộ cấp trên cơ sở đã trình phương án. Các báo cáo chính trị hầu hết đều được góp ý tỉ mỉ, cụ thể, có những chi tiết phải điều chỉnh do cấp ủy cấp dưới xác định chưa khoa học, việc hoạch định chiến lược phát triển cũng được góp ý trên cơ sở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh. Ngoài ra, tất cả các báo cáo chính trị đều được góp ý rút ngắn về dung lượng, chú trọng trình bày cụ thể, thực chất.

BTV Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc phát huy tinh thần dân chủ, lựa chọn cá nhân tham gia cấp ủy phải trên cơ sở tiêu chuẩn là chính, không nặng về cơ cấu. Vì thế, đối với những trường hợp không đảm bảo về tiêu chuẩn, trình độ, chất lượng đại biểu, kể cả việc không gương mẫu thực hiện chính sách DS-KHHGĐ thì kiên quyết đưa ra khỏi danh sách cơ cấu.

BTV Tỉnh ủy đã giao các đoàn công tác chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Dấu ấn của đoàn công tác thể hiện trong cả quá trình chuẩn bị, từ hình thành báo cáo chính trị đến công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua, kể cả việc đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Đặc biệt, BTV đã giao trách nhiệm phát biểu chỉ đạo đại hội cho trưởng các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy. Hầu hết các bài phát biểu đều có sự tập trung cao về trí tuệ tập thể BTV Tỉnh ủy, có bài phát biểu còn tranh thủ ý kiến của một số đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu, các đồng chí là Ủy viên BTV Tỉnh ủy trước đây đã phụ trách địa bàn đó. Thông qua các kết quả đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở khẳng định: nhờ có đoàn kết, đồng thuận cao, KT-XH phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên và cải thiện rõ nét, cán bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tạo niềm tin trong đảng bộ, nhân dân với BCH, BTV Tỉnh ủy; đồng thời, quyết tâm cao hơn để nhiệm kỳ tới phát triển nhanh hơn, bền vững hơn.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên là 1 trong 3 đảng bộ cấp trên cơ sở được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn tỉnh. Trong ảnh là đại biểu ứng cử vào BCH Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2015-2020.

P.V: Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đang đến rất gần. Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội được tiến hành như thế nào, thưa Bí thư?

Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự: Thời gian qua, BTV Tỉnh ủy đã tập trung cao cho việc soạn thảo báo cáo chính trị. BTV Tỉnh ủy đã giao các sở, ban, ngành phải dồn sức nghiên cứu các nội dung liên quan để tham mưu, đề xuất. Sau khi xây dựng chủ đề, đề cương và chấp bút hình thành dự thảo, qua nhiều lần xin ý kiến góp ý của nhiều tổ chức, cá nhân, tổ chức hội thảo, tiếp thu ý kiến góp ý tại đại hội cấp trên cơ sở, đăng toàn văn trên Báo Hà Tĩnh, tổ chức tọa đàm trên Đài PT-TH tỉnh, ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…, vừa qua, dự thảo lần thứ 9 báo cáo chính trị đã được Bộ Chính trị cho ý kiến. Hiện tại, Tổ biên tập, Tiểu ban văn kiện tiếp tục điều chỉnh, bổ sung. Cùng với văn kiện, BTV Tỉnh ủy đã bám sát các văn bản hướng dẫn của T.Ư, triển khai bài bản các bước quy trình nhân sự phục vụ đại hội.

Công tác tuyên truyền được Tỉnh ủy chỉ đạo thường xuyên, liên tục. Không chỉ thông qua hàng trăm hội nghị báo cáo viên từ tỉnh đến huyện, qua thông tin đại chúng, mà nhiều hình thức tuyên truyền bề nổi cũng được tập trung thực hiện. Đồng thời, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế sôi nổi rộng khắp, phấn đấu đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu KT-XH năm 2015, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế GDP trên 27%, thu ngân sách trên 15.000 tỷ đồng. Các điều kiện đảm bảo tổ chức đại hội đang được các tiểu ban, bộ phận gấp rút hoàn thành.

Tôi muốn nhấn mạnh thêm là, dù tập trung cao cho tổ chức đại hội, nhưng các cấp phải chú trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2015. Thời gian qua, nhiều nhiệm vụ lớn của tỉnh đã được thực hiện tốt như việc thành lập, kiện toàn bộ máy hành chính thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, triển khai dự án khu phức hợp Vincom, các dự án tại các khu kinh tế. Đặc biệt, các cấp, ngành phải tập trung cao thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là không còn xã dưới 8 tiêu chí, phấn đấu đến hết năm 2015, đưa tổng số xã về đích trong nhiệm kỳ là 52 xã (đạt gần 23%) vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra.

P.V: Xin cảm ơn Bí thư đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn!

Mạnh Hà

(Thực hiện)


Mạnh Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]