Cập nhật: 13:32 06/12/2020
(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII bước vào buổi làm việc thứ 2 với các nội dung trọng tâm là công bố kết quả miễn nhiệm, bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh; thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH cùng các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII bước vào buổi làm việc thứ 2 với các nội dung trọng tâm là công bố kết quả miễn nhiệm, bầu cử các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh; thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH cùng các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt

Đồng chí Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Đầu buổi làm việc chiều nay (6/12), đại biểu HĐND tỉnh sẽ nghe Thường trực HĐND tỉnh báo cáo kết quả phiên họp nội bộ về công tác nhân sự của HĐND, UBND; tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được miễn nhiệm, bầu cử các chức danh của HĐND và UBND tỉnh: Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh; Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Tiếp đó, HĐND tỉnh nghe Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách; Ban Pháp chế báo cáo thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực nội chính và Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội báo cáo thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung trọng tâm của buổi chiều ngày làm việc thứ nhất là HĐND tỉnh tiến hành phiên thảo luận tại 3 tổ về tình hình kinh tế - xã hội, các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Trước đó, trong buổi khai mạc sáng nay, Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII đã nghe các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh; miễn nhiệm, bầu cử các chức danh của HĐND, UBND tỉnh.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

  • Tất cả
  • Nổi bật
  • Ảnh
  • Video
  • Mới nhất

Đồng chí Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Sáng nay (6/12), tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu đồng ý.

Ông Trần Tú Anh báo cáo kết quả phiên họp nội bộ diễn ra cuối buổi phiên làm việc sáng nay (6/12)

Theo chương trình nghị sự, vào cuối buổi sáng nay (6/12), HĐND tỉnh đã tiến hành phiên họp nội bộ để thực hiện các thủ tục miễn nhiệm, bầu cử theo quy định đối với các chức danh của HĐND, UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Đình Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, do không đủ tuổi tái cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với 100% số phiếu đồng ý, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử ông Hoàng Trung Dũng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Lê Đình Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nữ Y, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Quốc Vinh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tặng hoa chúc mừng các đồng chí chuyển công tác: Trương Thanh Huyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Văn Trọng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Thị Nguyệt, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà, nguyên Trưởng ban VHXH..

HĐND tỉnh cũng đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Nữ Y, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do không đủ tuổi tái cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX và bà Trương Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, để đảm nhận nhiệm vụ mới;

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đối với ông Đặng Quốc Vinh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy do không đủ tuổi tái cử BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025;

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà, để đảm nhận nhiệm vụ mới;

Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với các ông: Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng tặng hoa chúc mừng các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh vừa được bầu bổ sung tại kỳ họp.

Với 100% số phiếu đồng ý, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Trần Tú Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Trần Văn Kỳ, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngoài ra, HĐND tỉnh cũng đã bầu ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với 100% số phiếu đồng ý;

Bầu bà Nguyễn Thị Nhuần, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh giữ chức vụ Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021;

Bầu ông Trịnh Văn Ngọc - Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thay mặt các đồng chí vừa được miễn nhiệm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn trân trọng cảm ơn HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị, cử tri và Nhân dân tỉnh nhà đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ các chức vụ lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh, đồng chí Lê Đình Sơn mong muốn các vị đại biểu HĐND tỉnh, trước hết là các đồng chí Thường trực HĐND và lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, khát vọng đưa tỉnh nhà phát triển, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và thể chế hoá thành các nghị quyết HĐND tỉnh đi vào cuộc sống.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng trân trọng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí vừa được HĐND tỉnh miễn nhiệm; chúc mừng các đồng chí vừa được bầu giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Thay mặt các đồng chí vừa được bầu các chức danh chủ chốt của UBND, HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng trân trọng cảm ơn các vị đại biểu đã tin tưởng, tín nhiệm. Đây là vinh dự, là trách nhiệm mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân toàn tỉnh đã tin cậy, giao phó.

“Trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân, chúng tôi xin hứa, sẽ luôn nỗ lực hết mình; kế thừa những kinh nghiệm, kết quả hoạt động của HĐND và các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh; thường xuyên liên hệ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, chịu sự giám sát chặt chẽ của Nhân dân; tăng cường phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ” - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh.

Để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tập thể Thường trực HĐND tỉnh rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Tỉnh ủy; sự ủng hộ, chia sẻ của các vị đại biểu HĐND để cùng hệ thống chính trị xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân đã gửi gắm.

Xây dựng kế hoạch năm 2021 sát thực tiễn

Tiếp tục phiên làm việc, các đại biểu nghe Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách và các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan.

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản nhất trí với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND tỉnh; trong đó, nhấn mạnh, bổ sung một số nội dung như: các chỉ tiêu kinh tế năm 2020 cần phải được tính toán, đánh giá chính xác để đảm bảo xây dựng kế hoạch năm 2021 sát thực tiễn...

Ban Kinh tế - Ngân sách cũng cơ bản nhất trí về mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu kế hoạch 5 năm 2021- 2025 và năm 2021; đồng thời, đề nghị quan tâm thêm một số nhiệm vụ, giải pháp như: cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo; thúc đẩy phát triển các vùng và khu kinh tế theo quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt và triển khai thực hiện; cần có chiến lược phát triển các khu kinh tế động lực, đầu tàu; tập trung cao thu hút đầu tư; có các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu nhằm tăng thu ngân sách...

Thẩm tra về các tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Trần Viết Hậu cho rằng, các tờ trình và dự thảo nghị quyết về các quy định, chính sách do UBND tỉnh trình kỳ họp có tính cần thiết, ý nghĩa quan trọng tác động tích cực đến sự phát triển KT-XH, quản lý điều hành ngân sách nhà nước

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Tiếp đó, các đại biểu kỳ họp được nghe Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần báo cáo thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực nội chính. Về kết quả thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh trên lĩnh vực nội chính; báo cáo công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự Ban Pháp chế HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với các báo cáo; đồng thời kiến nghị một số nội dung.

Theo đó, UBND tỉnh cần chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, có các giải pháp tích cực, hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm về ma túy, xâm hại trẻ em, tội phạm lừa đảo qua mạng, hoạt động cho vay nặng lãi, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh...

Chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục những hạn chế trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy, nổ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng trình bày báo cáo thẩm tra về các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan. Đặc biệt, về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, Ban Pháp chế cho rằng việc ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết 156/2019/NQ-HĐND là cấp thiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và tâm tư, nguyện vọng của nhóm người thực hiện nhiệm vụ khác ở thôn, tổ dân phố.

Đánh giá rõ hơn vai trò của truyền thông trong phòng chống dịch Covid-19

Trình bày báo cáo thẩm tra về lĩnh vực văn hóa - xã hội, Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga khẳng định: Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản nhất trí với báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 của UBND tỉnh; trong đó, nhấn mạnh, bổ sung một số nội dung như: đánh giá, ghi nhận rõ hơn vai trò của công tác truyền thông trong phòng chống dịch Covid-19; đánh giá cụ thể, toàn diện hơn về kết quả khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ban Văn hóa – Xã hội cũng trình bày báo cáo thẩm tra các nội dung liên quan đến các tờ trình dự thảo nghị quyết. Đặc biệt, báo cáo thẩm tra đã làm rõ nội dung về sự cần thiết của nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]