Cập nhật: 12:19 14/08/2020
(Baohatinh.vn) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có sự tham dự của 276 đại biểu, đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 35 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có sự tham dự của 276 đại biểu, đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 35 tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn.

Sáng 14/8, Đảng bộ huyện Đức Thọ khai mạc phiên chính thức Đại hội Đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Trước khi khai mạc đại hội, đại biểu đã tiến hành tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Về dự và chỉ đạo đại hội có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Diễn văn khai mạc do Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm trình bày nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tuy có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện nhà đã đoàn kết, nêu cao quyết tâm, lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIX đề ra. Đa số các chỉ tiêu chủ yếu đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch.

Kế thừa kết quả đó, đại hội sẽ xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Ban Chấp hành (BCH) nhiệm kỳ mới lãnh đạo, chỉ đạo huyện Đức Thọ phát triển vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm khai mạc đại hội.

Với trọng trách như thế, đòi hỏi mỗi đại biểu dự đại hội phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, đóng góp nhiều nhất và có hiệu quả nhất vào thành công của đại hội.

Đại hội xác định chủ đề: "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; giá trị văn hóa con người Đức Thọ; giữ vững quốc phòng - an ninh; huy động tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao".

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Phó Bí thư Huyện ủy Trần Quang Tuấn trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội

Trình bày Dự thảo Báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Huyện ủy Trần Quang Tuấn nêu rõ: Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, huyện Đức Thọ đã giành được nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa xã hội phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và đi vào chiều sâu. Các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn huyện. Đảng bộ huyện được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự đồng thuận, nỗ lực của toàn thể Nhân dân Đức Thọ được thể hiện bằng những con số hết sức ấn tượng. Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 12,7%. Tổng giá trị sản xuất năm cuối nhiệm kỳ đạt 13.616 tỷ đồng, tăng 2,02 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 40,5 triệu đồng, tăng 1,44 lần so với năm 2015. Thu ngân sách trên địa bàn năm 2020 ước đạt 250 tỷ đồng (tăng 10,34% so với năm 2015). Hộ nghèo giảm còn 3%...

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Đại biểu dự đại hội

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân Đức Thọ đã chung sức, đồng lòng, huy động được mọi nguồn lực và kết quả là được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM vào tháng 7/2020.

Đề án mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2017-2020, có 7 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao.

Nhiệm kỳ qua, Đức Thọ đã có nhiều dấu ấn nổi bật trên lĩnh vực y tế - giáo dục. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp đơn vị hành chính cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tạo đồng thuận cao thực hiện việc sáp nhập 28 xã, thị trấn xuống còn 16 xã, thị trấn (giảm 12 đơn vị hành chính cấp xã).

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Dự đại hội có 276 đại biểu đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 35 tổ chức cơ sở đảng

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra một số chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 350 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông nghiệp/ đơn vị diện tích đạt trên 130 triệu đồng/ha; huy động nguồn vốn đầu tư xã hội trong nhiệm kỳ đạt 6.400 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 65-70 triệu đồng/năm.

Đến năm 2025, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; phấn đấu 8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; xây dựng thị trấn Đức Thọ đạt tiêu chí đô thị loại IV; tỷ lệ hộ nghèo giảm hằng năm từ 1 - 1,5%...

Đảng bộ, chính quyền huyện hằng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Bộ phận y tế kiểm tra thân nhiệt các đại biểu trước khi vào dự đại hội

Đại hội cũng đã nghe Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XXIX nhiệm kỳ 2015 – 2020. Báo cáo khẳng định, nhiệm kỳ qua, BCH, BTV Huyện ủy Đức Thọ đã phát huy dân chủ, đoàn kết, sáng tạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế như: Việc nắm bắt dư luận xã hội và diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên chưa kịp thời; việc nêu gương của cán bộ, đảng viên chưa tạo được sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân; chuyển dịch cơ cấu trong từng ngành còn hạn chế; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ…

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ Nguyễn Ngọc Tuấn trình bày báo cáo kiểm điểm

Tiếp đó, đại hội đã nghe các đại biểu trình bày tham luận trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, giáo dục, y tế, QPAN…

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Đại biểu Phan Tiến Đạt - Bí thư Đảng ủy xã Thanh Bình Thịnh trình bày tham luận: “Giải pháp phát triển kinh tế nông thôn gắn với nâng cao giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ trong xây dựng NTM bền vững, hướng tới đô thị trong tương lai”.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Đại biểu Phan Trọng Thế - Bí thư Đảng ủy xã Tân Dân trình bày tham luận: “Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, người hoạt không chuyên trách cấp xã nghỉ, hưởng chế độ chính sách trong thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

“Đại hội lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện quyết tâm cao của Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, khi thực tế đang hình thành “phố trong làng” và nông thôn kết nối đô thị, trên nền lịch sử, văn hoá đặc sắc” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu chỉ đạo đại hội

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đồng tình cơ bản với chủ đề, phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp trong Dự thảo Báo cáo chính trị, đồng thời đề nghị đại hội nhận rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương để tìm giải pháp bứt phá nhanh hơn trong thời gian tới.

Đó là, Đức Thọ có hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đang từng bước hoàn thiện đồng bộ, thuận lợi xây dựng trung tâm logistics thứ 2 của tỉnh. Huyện có nhiều con em xa quê học hành, kinh doanh thành đạt. Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là tiềm lực rất lớn để Đức Thọ phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy cũng gợi mở một số nội dung đại hội cần tập trung thảo luận, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; bảo đảm QPAN.

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội Đảng bộ huyện Đức Thọ đã triển khai các bước bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Theo đề án nhân sự, số lượng Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 43 đồng chí, tại đại hội bầu 39 đồng chí.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Đại biểu biểu quyết số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trên tinh thần dân chủ, khách quan, đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020-2025

Cũng trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ đã tiến hành các bước bầu trực tiếp Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội đã tín nhiệm bầu ông Trần Quang Tuấn, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ khóa XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu trúng đạt 100%.

Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ

Tân Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Thọ Trần Quang Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 xác định 3 nội dung đột phá: Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn, trọng tâm là phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ; tạo sự liên kết và phát triển giữa khu vực nông thôn và đô thị, đồng thời phát triển đô thị trong khu vực nông thôn; chuyển đổi, tập trung ruộng đất, phát triển nông nghiệp gắn với chuỗi liên kết bền vững theo hướng nông nghiệp sạch, tạo ra sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao.

Phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức đặc biệt là cán bộ chủ chốt.

Phát huy giá trị văn hóa con người Đức Thọ; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin liên quan:
 • Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ
  Thông xe kỹ thuật cầu Thọ Tường ở Hà Tĩnh

  Sau 11 tháng triển khai thi công, đến nay, cầu Thọ Tường bắc qua sông La (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã hoàn thành 6/6 nhịp bản mặt cầu và 9/9 bản liên tục nhiệt, đảm bảo thông xe kỹ thuật.

 • Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ
  Tự hào miền đất học Đức Thọ

  Trong “bản đồ” những miền đất học ở Hà Tĩnh, Đức Thọ vẫn luôn là cái tên chói sáng. Ngành GD&ĐT huyện Đức Thọ hôm nay đã kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học với bảng vàng thành tích ngày càng dày thêm.

 • Đồng chí Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Đức Thọ
  Hành trang cho nhiệm kỳ mới

  Nhiệm kỳ 2015 - 2020, phải đối diện với nhiều khó khăn, song Đảng bộ và Nhân dân Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã đoàn kết, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, tạo bước đột phá mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ… Đặc biệt, huyện đã có hướng đi đúng và phù hợp trong sáp nhập đơn vị hành chính, tinh giản bộ máy, thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH…

Đức Thiện - Thanh Hoài


Đức Thiện - Thanh Hoài

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]