(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Từ Đại hội VI (1986), Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới một cách toàn diện, lấy mục tiêu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng KT-XH, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo thế ổn định chính trị - xã hội của đất nước.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 - 1/7/2015)

Học tập tấm gương kiên định, sáng tạo của người cộng sản Nguyễn Văn Linh

Đồng chí Nguyễn Văn Linh là Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ đổi mới. Từ Đại hội VI (1986), Đảng ta khởi xướng công cuộc đổi mới một cách toàn diện, lấy mục tiêu đưa đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng KT-XH, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, tạo thế ổn định chính trị - xã hội của đất nước.

>> Nhà lãnh đạo tiên phong trong công cuộc đổi mới

>> Người cộng sản kiên cường

Đảng xác định phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. Đồng chí Nguyễn Văn Linh chỉ rõ: Mỗi chế độ xã hội có một chế độ kinh tế nhất định. Nước ta đi lên CNXH từ một nước lạc hậu, sản xuất nhỏ là chính. Vì vậy, để phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, chúng ta phải phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong đó, có cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân. Phải kêu gọi đầu tư của tư bản nước ngoài…

Những ai đã sống vào thời kỳ đó hẳn còn nhớ, nạn thiếu lương thực thường xuyên xảy ra. Cả nước đã vậy, vùng Nghệ Tĩnh lại càng khó khăn gấp bội. Vì thế, đã từng có câu Năm tám mươi, gạo cũng tám mươi/ Dân Nghệ Tĩnh mặt vàng như nghệ. Hàng hóa tiêu dùng và lương thực, thực phẩm khan hiếm, ngoại tệ không có để nhập khẩu, ngay cả phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc chữa bệnh. Các xí nghiệp quốc doanh phần lớn thua lỗ, người nhiều hơn việc, máy móc cũ kỹ, năng suất thấp, giá thành cao…

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thăm Xí nghiệp may Minh Châu, xí nghiệp may mặc tư nhân đầu tiên, nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1987. (Ảnh: Ngọc Hợi - Theo Báo Đà Nẵng)

Công cuộc đổi mới xây dựng đất nước là quá trình chuyển động toàn diện từ mô hình CNXH hành chính bao cấp sang mô hình XHCN gắn với thị trường theo định hướng XHCN. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh không chỉ bày tỏ quan điểm mà còn góp phần lãnh đạo và tổ chức thực hiện đưa các quan điểm trên vào cuộc sống. Nhờ định hướng đúng đắn, Đảng và Nhà nước đã kịp thời ban hành những chính sách, cơ chế mới làm cho sản xuất “bung ra”, các thành phần kinh tế, các chủ thể kinh tế tận dụng mọi khả năng để phát triển.

Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chính sách, biện pháp tháo gỡ như: tăng tín dụng để giúp vốn đầu tư, cải tiến quản lý xí nghiệp để hạ giá thành sản phẩm (lúc bấy giờ gọi là xử lý “hộp đen”), giải quyết lao động dôi dư cho doanh nghiệp… Nhờ đó đã chặn được tình trạng tụt dốc của xí nghiệp quốc doanh, một số đứng vững và phát triển. Đối với kinh tế hợp tác xã, Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết khoán 10 (năm 1988) về nông nghiệp, thay vì ăn chia theo công điểm thì chuyển sang khoán nhóm và hộ gia đình, phát huy hoàn toàn tính chủ động và sáng tạo của người lao động trên toàn bộ các khâu canh tác. Vì vậy, cùng với các biện pháp khác của Nhà nước, từ chỗ thiếu lương thực triền miên, hằng năm phải nhập khẩu gạo, từ năm 1989, nước ta lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo.

Nhằm bảo đảm và phát huy sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc đổi mới, bên cạnh việc hoạch định đường lối, chính sách đúng đắn, đồng chí Nguyễn Văn Linh yêu cầu phải tăng cường công tác kiểm tra. Để ngăn chặn những biểu hiện cực đoan, vô nguyên tắc, phải thực hiện dân chủ hóa xã hội mà trước hết là phải dân chủ hóa trong Đảng. Cán bộ, đảng viên muốn lãnh đạo được quần chúng, muốn được dân tin thì nói phải đi đôi với làm, phải thực sự nêu gương trước quần chúng.

Trong Những việc cần làm ngay đăng trên Báo Nhân Dân, đồng chí đề cập đến chống tiêu cực, chống lại sự “im lặng đáng sợ” và nói đi đôi với làm, thực sự đã tạo luồng sinh khí trong xã hội, góp phần đấu tranh chống tiêu cực và làm trong sạch bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, được nhân dân đồng tình, hưởng ứng. Những quan điểm về đường lối đổi mới của đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng như Những việc cần làm ngay do đồng chí nêu lên đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.

Có thể nói, thành công của công cuộc đổi mới trong gần 30 năm qua đã khẳng định rõ quyết tâm và đường lối đúng đắn của Đảng ta. Từ một nền kinh tế thiếu thốn, làm không đủ ăn, nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt của người dân quanh năm khan hiếm… đến chỗ lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thỏa mãn nhu cầu của nhân dân, Nhà nước có tích lũy; có mặt hàng xuất khẩu đứng vào những nước hàng đầu thế giới. Kết cấu hạ tầng không ngừng được đầu tư xây dựng và mở rộng, bộ mặt xã hội đổi mới hàng ngày. Tình hình chính trị - xã hội ổn định, QPAN vững chắc. Vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng cao, quan hệ đối ngoại không ngừng mở rộng, là cơ sở để chúng ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH-HĐH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, phấn đấu đưa đất nước đến năm 2020 về cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Có được thành tựu ấy, chúng ta càng nhớ tới sự cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh, người “đứng mũi chịu sào” những năm đầu của công cuộc đổi mới.

Trong gần 70 năm hoạt động cách mạng, qua các thời kỳ khác nhau, với bao gian khổ, hy sinh và thử thách, dù ở cương vị công tác nào, dù phức tạp đến mấy, đồng chí vẫn luôn giữ vững niềm tin vào cách mạng, luôn thể hiện rõ là một người cộng sản rất mực kiên cường, nhà tổ chức xuất sắc và một trí tuệ sáng tạo, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và là người tiên phong trong công cuộc đổi mới đất nước, lời nói luôn đi đôi với việc làm. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của một người cộng sản chân chính. Dù ở đâu, làm gì, đồng chí cũng đem hết trí tuệ, sức lực để cống hiến cho Đảng và nhân dân, đặt lợi ích chung của cách mạng lên trên lợi ích cá nhân, luôn trau dồi kiến thức, lắng nghe ý kiến đồng bào, đồng chí, quan tâm tổng kết thực tiễn để làm sáng tỏ và góp phần xây dựng, bảo vệ các quan điểm, đường lối của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã để lại cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và đồng bào ta một tấm gương sáng về phẩm chất của người cộng sản, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, cần kiệm, giản dị, khiêm tốn, sống trung thực, thẳng thắn, gần gũi với mọi người, ghét thói phô trương, hình thức. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã về với “thế giới người hiền” nhưng cuộc đời, hình ảnh đồng chí mãi mãi còn in đậm trong ký ức của đồng chí, đồng bào và gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta; tấm gương của đồng chí vẫn luôn tỏa sáng đối với mỗi chúng ta hôm nay và mai sau.

Tuấn Hiển


Tuấn Hiển

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]