(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 - 13/12/2018) với nhiều nội dung quan trọng. Trước kỳ họp, Báo Hà Tĩnh có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh về những nội dung thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Khách quan, công tâm và thực chất trong lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XVII sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 11 - 13/12/2018) với nhiều nội dung quan trọng. Trước kỳ họp, Báo Hà Tĩnh có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Nữ Y - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh về những nội dung thu hút sự quan tâm của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Khách quan, công tâm và thực chất trong lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y trả lời phỏng vấn Báo Hà Tĩnh

- Thưa Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, theo thông báo triệu tập Kỳ họp cuối năm 2018 HĐND tỉnh sẽ bàn và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng. Phó Chủ tịch có thể khái quát các nội dung chính chương trình nghị sự của kỳ họp ?

Kỳ họp thứ 8 là kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh theo luật định. Ngoài những nội dung thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác năm 2018, xác định những giải pháp chủ yếu cần tập trung trong năm 2019, Kỳ họp sẽ xem xét ban hành một số cơ chế chính sách của tỉnh về khuyến khích phát triển nông nghiệp - nông thôn, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh giai đoạn 2019 - 2020; chính sách tạo nguồn lực xây dựng các huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2020 và một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2018 - 2021...

Kỳ họp cũng xem xét, đánh giá việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, thực hiện các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh. Kỳ họp cuối năm 2018 là kỳ họp giữa nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đây là một nội dung rất quan trọng, được Đảng đoàn HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng luật.

- Chất vấn, trả lời chất vấn luôn là nội dung được cử tri quan tâm và theo dõi sát sao tại mỗi kỳ họp HĐND tỉnh. Tại kỳ họp lần này, hẳn HĐND tỉnh cũng dành thời gian thỏa đáng để làm rõ những vấn đề mà đại biểu và cử tri quan tâm, thưa Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh?

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành hẳn 1 ngày (tức là 1/3 thời gian của Kỳ họp) để xem xét, tiếp tục chất vấn nhằm làm rõ kết quả thực hiện một số nội dung đã được chất vấn tại các kỳ họp trước đây; chất vấn việc thực hiện các kiến nghị của HĐND, Thường trực, các ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay và chất vấn một số vấn đề mới phát sinh được cử tri, đại biểu HĐND tỉnh quan tâm.

Theo hướng lựa chọn này, Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp các lĩnh vực, nội dung chất vấn tại Kỳ họp. Dự kiến, HĐND tỉnh sẽ tiến hành chất vấn trực tiếp 4 nhóm lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp; Thuế - Tài chính; Giáo dục - đào tạo. Đối với những vấn đề chất vấn khác, sẽ đề nghị UBND tỉnh trả lời bằng văn bản đến các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Khách quan, công tâm và thực chất trong lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y khảo sát mô hình vườn mẫu của gia đình ông Từ Ngọc Tuy ở thôn Khe Năm, xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn).

- Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Để chuẩn bị tốt việc này, HĐND tỉnh đã triển khai các bước như thế nào? Về phía các đại biểu cần chuẩn bị những gì để quá trình bỏ phiếu diễn ra đúng quy định?

Quán triệt Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, công tác chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định. Theo đó, có 28 người giữ các chức vụ do HĐND tỉnh bầu sẽ được lấy phiếu tín nhiệm; có 3 người không lấy phiếu tín nhiệm, trong đó 1 người do thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng, tính đến ngày khai mạc Kỳ họp và 2 người đã nghỉ hưu theo chế độ.

Quy trình, các bước chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm đã được Đảng đoàn, Thường trực HĐND tỉnh triển khai đầy đủ, nghiêm túc: Nghị quyết và văn bảnhướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được quán triệt đến các đại biểu HĐND tỉnh; kịp thời có văn bản hướng dẫn, đề nghị người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và báo cáo kê khai tài sản theo đúng quy định. Đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh thông qua công tác tham gia giám sát, thu thập thông tin, tổng hợp ý kiến của cử tri để yêu cầu người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu chuẩn bị báo cáo giải trình, làm rõ (nếu có).

Theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đến nay, Thường trực HĐND tỉnh đã tập hợp các loại báo cáo, kê khai tài sản của người được lấy phiếu tín nhiệm gửi đến các vị đại biểu, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh, các cơ quan hữu quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác phục vụ đại biểu trong việc lấy phiếu tín nhiệm theo quy định.

Trên cơ sở nghiên cứu báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm và đặc biệt là qua quá trình giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả, hiệu quả công việc người được lấy phiếu tín nhiệm đã làm; xem xét tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, đạo đức, kỹ năng công việc của người được lấy phiếu tín nhiệm trong quá trình công tác gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo tinh thần khách quan, dân chủ, thảo luận kỹ lưỡng, đồng thời yêu cầu từng đại biểu HĐND phải phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm để thể hiện ý kiến, đánh giá của mình qua lá phiếu một cách khách quan, công tâm và thực chất. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ là sự ghi nhận động viên, khích lệ những cán bộ đã cố gắng để tiếp tục phấn đấu tốt và là sự nhắc nhở đối với người còn khuyết điểm, hạn chế để kịp thời sửa chữa, khắc phục.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu sẽ được công bố công khai, đầy đủ, chính xác, kịp thời tại Kỳ họp và trên các phương tiện thông tin đại chúng để công luận, cử tri và nhân dân tỉnh nhà theo dõi, giám sát.

- Trước thềm Kỳ họp thứ 8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh có muốn nhắn gửi điều gì đến cử tri tỉnh nhà?

Trước hết, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, xin trân trọng cảm ơn nhân dân và cử tri tỉnh nhà trong thời gian qua đã quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến cho hoạt động của HĐND tỉnh nói chung và nội dung Kỳ họp thứ 8 lần này. Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh mong muốn đồng bào cử tri tiếp tục theo dõi, giám sát, đóng góp nhiều ý kiến đối với hoạt động của cơ quan dân cử ngày càng hiệu lực, hiệu quả, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển KT-XH, QP-AN của tỉnh nhà hướng đến mục tiêu đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn và bền vững.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]